Reizen met kinderen

 • Wat is het?

  Als u met uw kind naar het buitenland reist, dan moet uw kind een geldig reisdocument (een paspoort of een identiteitskaart) hebben.

  Paspoort aanvragen 

  • Het is belangrijk dat uw kind zelf aanwezig is bij de aanvraag en als u het document ophaalt.
  • Daarnaast hebben kinderen onder de 18 jaar die een paspoort aanvragen schriftelijke toestemming nodig van beide ouders/gezaghouders of voogd.

  Identiteitskaart aanvragen

  • Het is belangrijk dat uw kind zelf aanwezig is bij de aanvraag en als u het document ophaalt.
  • Daarnaast hebben kinderen onder de 12 jaar die een identiteitskaart aanvragen schriftelijke toestemming nodig van beide ouders/gezaghouders of voogd.

  Formulier toestemming aanvraag reisdocument voor minderjarige

  Reizen met kind of kind reist alleen naar het buitenland

  • Gaat u samen met uw kind op reis? De Koninklijke Marechaussee kan aan de grens controleren of u echt de ouder of voogd bent.
  • Ook het land waar u naartoe reist, kan dit controleren.
  • U kunt een aantal dingen doen om deze grenscontrole makkelijker te maken. Leest u hiervoor de informatie onder het kopje "Wat moet ik doen".

  Reizen met minderjarige naar het buitenland

 • Wat kost het?

  Paspoort Kosten
  Paspoort voor personen tot 18 jaar € 53,95
  Identiteitskaart voor personen tot 18 jaar € 29,95
  Spoedprocedure € 48,60

  ​(Tarieven 2019)

 • Aanvragen / formulier(en)

 • Wat heb ik nodig?

  • een pasfoto van uw kind die voldoet aan de pasfoto-eisen
  • schriftelijke toestemming van beide ouders, gezaghouders of voogd
  • een geldig legitimatiebewijs van beide ondertekenaars of een duidelijke kopie hiervan
  • contant geld of een pinpas

  Reizen met kind met andere achternaam

  Heeft uw kind een andere achternaam dan u en gaat u samen op reis? De Koninklijke Marechaussee kan aan de grens controleren of u echt de ouder of voogd bent. Ook het land waar u naartoe reist, kan dit controleren. U kunt een aantal dingen doen om deze grenscontrole makkelijker te maken:

  • Neem het ingevulde formulier 'Toestemming voor reizen met een minderjarige naar het buitenland' mee. U kunt dit formulier downloaden bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.
  • Neem documenten mee waaruit uw ouderlijk gezag blijkt, zoals: uittreksel persoonsgegevens BRP, uittreksel gezagsregister (op te vragen bij de rechtbank), kopie paspoort andere ouder.

  Reist uw kind met iemand anders mee, bijvoorbeeld met een familielid? Dan eisen sommige landen een verklaring waarin u als ouder toestemming geeft voor de reis. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties