Starterslening, aanvragen

 • Wat is het?

  • De gemeente Zeewolde biedt starters op de woningmarkt de mogelijkheid om bij het kopen van een bestaande of nieuwbouw koopwoning gebruik te maken van de Starterslening Zeewolde.
  • Starters kunnen huurders zijn of mensen die nog niet eerder zelfstandig hebben gewoond (bijv. inwonend bij ouders).
  • De starterslening is ontwikkeld door SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) en de Rijksoverheid. De regeling is bedoeld om voor huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden de ruimte te vergroten om een woning te kunnen kopen.
  • De totale financiering van een huis bestaat dan uit een normale (eerste) hypotheek en - als aanvulling daarop - de Starterslening.
  • Er wordt geleend van de gemeente maar de SVn verstrekt de starterslening en doet de administratie.

  Starterslening online aanvragen - Met DigiD

  Voorwaarden

  • De aanvrager van een starterslening moet in Zeewolde wonen.
  • Daarnaast moet u ook aan de voorwaarden van SVn voldoen.
  • Deze voorwaarden en condities van de starterslening staan op de website van SVn.

  Voorwaarden van SVn

 • Aanvragen / formulier(en)

 • Hoe werkt het?

  • De Starterslening heeft een rentevaste periode van 15 jaar en heeft een looptijd van maximaal 30 jaar.
  • De eerste drie jaar hoeft u geen rente en aflossing te betalen.
  • Hierna betaalt u in principe rente en aflossing.
 • Wat heb ik nodig?

  Aan de Starterslening zijn voorwaarden verbonden, die staan vermeld in de Verordening Starterslening Zeewolde 2018 (zie onder het kopje "Zie ook")

  De belangrijkste aandachtspunten op een rij:

  1. De aanvrager moet in Zeewolde wonen.
  2. De regeling richt zich specifiek op starters op de koopwoningmarkt. Starters kunnen huurders zijn en mensen die nog niet eerder zelfstandig hebben gewoond (bijv. inwonend bij ouders).
  3. Huurders moeten ten minste twee jaar lang in Zeewolde een huurwoning bewonen.
  4. Inwonenden (bij bijvoorbeeld ouders) moeten in de afgelopen veertien jaar tenminste zes jaar in Zeewolde hebben gewoond.
  5. De aanvrager moet meerderjarig zijn op het moment van de aanvraag.
  6. Twee partners worden gezien als één aanvrager.
  7. Zowel de eerste hypotheek als de Starterslening moeten worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie.
  8. De kosten voor het in eigendom verkrijgen van een bestaande koopwoning (verwervingskosten) mogen niet hoger zijn dan de NHG norm.
  9. De kosten voor het in eigendom verkrijgen van een nieuwbouw koopwoning (verwervingskosten) mogen niet hoger zijn dan € 210.000,-.
  10. Het gemeentebestuur stelt de hoogte van de Starterslening vast. Deze lening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten tot een maximum van € 35.000 per lening.
  11. De Starterslening kan niet worden 'gestapeld' met de koopsubsidie (BEW +) van het Rijk en de Koop Goedkoop-regeling (Woonpalet). Wel met de KoopGarant-regeling (De Alliantie).
  12. Er moet een voorlopige koopovereenkomst zijn.
  13. Startersleningen worden enkel toegekend voor zover het vast te stellen budget hiervoor toereikend is (het op=op principe).
 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties