Let op! Vrijdag 14 juni is het gemeentehuis gesloten! We zijn wel open van 9 tot 10 uur voor aangifte geboorte en overlijden

Terras plaatsen

 • Wat is het?

  Onder een terras verstaat de gemeente: "een buiten de besloten ruimte liggend deel van een horecabedrijf waar zitgelegenheid is en waar tegen vergoeding maaltijden, hapjes en/of dranken worden geserveerd."

  Voor het exploiteren van een terras zijn in de gemeente Zeewolde nadere regels vastgesteld.

  Er hoeft geen vergunning voor het exploiteren van een terras aangevraagd te worden als het terras voldoet aan de nadere regels én

  • het terras geen schade toebrengt aan de weg
  • het terras geen gevaar oplevert voor het gebruik van de weg
  • het terras geen belemmering vormt voor het beheer en het onderhoud van de weg
  • het terras voldoet aan redelijke eisen van welstand.
 • Wat heb ik nodig?

  • Tekening van het terras dat u wilt plaatsen
  • Er moet een huurovereenkomst afgesloten worden als het terras op gemeentegrond staat
 • Achtergrond

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties