Terras plaatsen

 • Wat is het?

  Voor het exploiteren van een terras zijn in de gemeente Zeewolde zogenaamde "nadere regels"  vastgesteld.

  Er is geen vergunning nodig voor het exploiteren van een terras te worden als het terras voldoet aan de nadere regels én

  • het terras geen schade toebrengt aan de weg
  • het terras geen gevaar oplevert voor het gebruik van de weg
  • het terras geen belemmering vormt voor het beheer en het onderhoud van de weg
  • het terras voldoet aan redelijke eisen van welstand.

  Nodig

  • Tekening van het terras dat u wilt plaatsen
  • Er moet een huurovereenkomst afgesloten worden als het terras op gemeentegrond staat

 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties