Uitrit of inrit aanleggen

 • Wat is het?

  • Een uitrit of een inrit is een aansluiting vanuit een perceel op de openbare weg.
  • Als u een uitrit wilt laten maken of aanpassen meldt u dit aan de gemeente.
  • U vraagt hiermee toestemming van het college van Burgemeester en Wethouders voor het maken of veranderen van een uitrit op wegen of paden die voor het openbaar verkeer openstaan.
  • Het college kan de uitrit dus weigeren.
  • Als de uitrit is toegestaan en op gemeentelijk grondgebied ligt zal deze na instemming van de melder door de gemeente worden aangelegd. De melder betaalt de aanlegkosten. 

  Online toestemming uitrit/inrit aanvragen

  Nieuwe randvoorwaarden per augustus 2018

  Er zijn nieuwe randvoorwaarden vastgesteld voor het aanleggen van een nieuw inrit/uitrit. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Uitbreiding qua keuze type verharding uitwegen in het buitengebied. Voorheen was alleen bestrating mogelijk, nu is er ook de keuze tussen bestrating, asfalt of stelconplaten;
  • Toevoeging verbreding aan overzijde van de weg bij inrit indien weg < 5m1 breed;
  • Uitweg binnen de bebouwde kom voor voetgangers/fietsers (achterpad van tuin door gemeentelijk groen).

  Aanlegkosten van de uitrit

  • De aanvrager betaalt de aanlegkosten van de uitrit
  • De gemeente is eigenaar van de uitrit en onderhoudt deze na aanleg
  • De gemeente vraagt voor de aanleg een offerte aan bij de gecontracteerde aannemer voor dit werk.
  • Deze offerte is 3 maanden geldig, en de prijs is niet onderhandelbaar.
 • Wat kost het?

  • De aanlegkosten van een uitweg/inrit kunnen variëren en zijn in principe voor de aanvrager.
  • Bij nieuwbouw (woningen en industrie) worden deze kosten in de grondprijs opgenomen.
 • Wat moet ik doen?

  • Als u een uitrit wilt laten maken of aanpassen meldt u dit aan de gemeente. Bij deze melding is op een schets met maatvoering aangegeven waar de uitrit moet worden gemaakt of hoe deze moet worden aangepast.
  • De gemeente beoordeelt of het bestemmingsplan het aanleggen van een uitrit toestaat. Als een watergang (bijvoorbeeld een sloot) moet worden gekruist, zal de gemeente bij het waterschap nagaan of en onder welke voorwaarden dit mogelijk is.
  • Als blijkt dat de uitrit mag worden gemaakt, toetst de gemeente de melding op basis van artikel 2:12 van de APV. (kijk voor de volledige randvoorwaarden onder het kopje "Zie ook")
  • De melder krijgt binnen 4 weken na de datum van ontvangst van de melding een reactie op de melding.
  • Als er toestemming wordt gegeven voor de gevraagde uitrit, ontvangt de melder van de gemeente een offerte voor het maken of veranderen van de uitrit. Wij streven ernaar een offerte binnen 6 weken na aanvraag bij de melder te bezorgen.
  • Nadat de gemeente het in de offerte aangegeven bedrag heeft ontvangen van de melder, zal de gemeente de aannemer opdracht geven de uitrit aan te leggen. De uitrit  zal vervolgens binnen 30 werkbare werkdagen (maandag tot en met vrijdag excl. feestdagen en dagen dat het weer het uitvoeren van het werk niet toelaat) worden gemaakt of veranderd.

  Nieuwbouwplannen

  • De procedure is nagenoeg gelijk als hierboven beschreven.
  • In de grondprijs voor nieuwbouwpanden is één standaard uitrit (zie paragraaf 5) opgenomen.
  • Als men niet meer dan dat aanvraagt, hoeft de aanleg van de uitrit niet apart verrekend te worden. Er wordt dan dus geen offerte toegestuurd.
 • Wat heb ik nodig?

  • foto van de bestaande situatie
  • schets van de gewenste situatie
 • Achtergrond

  De belangrijkste wijzigingen beleidsregels 

  - uitbreiding qua keuze type verharding uitwegen buitengebied: Was alleen bestrating, nu keuze tussen bestrating, asfalt of stelconplaten. 

  - toevoeging verbreding aan overzijde van de weg bij inrit indien weg < 5m1 breed

  - uitweg binnen de bebouwde kom tbv voetgangers/fietsers (achterpad van tuin door gemeentelijk groen) 

 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties