Verkeersontheffingen

 • Wat is het?

  Soms heeft u een ontheffing nodig als u iets wilt doen op of aan de openbare weg. Bijvoorbeeld als u een verhuiswagen of kraan op de weg wilt plaatsen (waarbij de weg gedeeltelijk wordt afgesloten), bouwwerken plaatst, fietstochten of evenementen organiseert. U vraagt hiervoor een ontheffing aan bij de wegbeheerder.

  Bij wie moet ik ontheffing aanvragen?

  • voor rijkswegen: ministerie van Infrastructuur en Milieu
  • voor provinciale wegen: Gedeputeerde Staten
  • voor wegen onder beheer van het waterschap: het waterschap
  • voor andere openbare wegen: de gemeente
  • voor eisen aan voertuigen: de RDW

  Landbouwontheffing (tot maximaal 3.50 m. breed)

  • Een ongekentekend, langzaam voertuig geschikt voor land- of bosbouw mag niet altijd zonder ontheffing op de openbare weg rijden. 
  • Voor landbouwvoertuigen met een breedte tot maximaal 3,50 m kunt u een ontheffing aanvragen bij de RDW.

  Brede (landbouw)voertuigen

  • Als u een ontheffing aan wilt vragen voor brede (landbouw)voertuigen, dan kunt u terecht bij de Provincie Flevoland.
  • U kunt contact opnemen met:
   Gedeputeerde Staten van Flevoland
   Postbus 55 
   8200 AB Lelystad
   0320-265265
 • Wat kost het?

  • Verkeersontheffing: € 61,70

  (Tarief 2019)

 • Wat moet ik doen?

  Gaat het om wegen onder beheer bij de gemeente? Dan vraagt u de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • plaats, datum en tijdstip van uw activiteit
  • reden en noodzaak van de ontheffing
  • hoelang u de ontheffing nodig hebt

  Voor wegen die niet onder beheer van de gemeente vallen vraagt u een ontheffing aan bij:

  • voor rijkswegen: ministerie van Infrastructuur en Milieu
  • voor provinciale wegen: Gedeputeerde Staten
  • voor wegen onder beheer van het waterschap: het Waterschap
  • voor landbouwvoertuigen met een breedte tot maximaal 3,50 m vraagt u een ontheffing aan bij de RDW
 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties