Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

 • Wat is het?

  • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag.
  • Werkgevers of verenigingen kunnen daar om vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken.

  VOG aanvragen

  • U krijgt meestal het aanvraagformulier voor een VOG van uw (toekomstige) werkgever of vrijwilligersorganisatie.
  • De (toekomstige) werkgever of vrijwilligersorganisatie geeft in dit formulier aan waarop gescreend moet worden. 
  • U komt met het formulier naar de balie van het Publiekscentrum van het gemeentehuis, als u in Zeewolde woont.
  • Ook moet u een geldig identiteitsbewijs meenemen (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)

  Beoordeling

  • Het ministerie van Justitie en Veiligheid beoordeelt uw aanvraag.
  • Twee tot vier weken na de aanvraag krijgt u de VOG per post thuisgestuurd van de Dienst Justis.
  • Als het ministerie uw aanvraag afwijst dan krijgt u daarover een brief. 

  Aanvraag door de werkgever

  • Uw aanstaande werkgever kan een VOG ook digitaal aanvragen bij de Dienst Justis.
  • Uw werkgever moet dan wel beschikken over eHerkenning.

  Informatie en aanvraagformulieren bij Justis

 • Wat kost het?

  • € 41,35

  Dit is een vergoeding voor de kosten die gemeenten en COVOG maken. U betaalt het bedrag bij inlevering van het aanvraagformulier. 

  (Tarief 2019)

 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties