Let op! Vrijdag 14 juni is het gemeentehuis gesloten! We zijn wel open van 9 tot 10 uur voor aangifte geboorte en overlijden

Vignet ontheffing buitengebied aanvragen

 • Wat is het?

  • Tijdens de ochtend- en avondspits is autoverkeer zonder bestemming verboden in vijf gebieden in het buitengebied van Zeewolde.
  • Door dit sluipverkeer tegen te gaan hoopt de gemeente de verkeersveiligheid op de polderwegen te vergroten.
  • Wanneer u een bestemming heeft in een zone is een vignet niet per se nodig. Het vignet is voor degenen die vaak ergens in het buitengebied moeten zijn, een service van onze kant om aanhouding door / en uitleg aan de politie te voorkomen.

  Ontheffing voor bewoners

  • Bewoners ontvangen automatisch een ontheffing.
  • Deze sturen wij op voor eind december.
  • Kijkt u voor een kaartje van de zones onder het kopje "Zie ook".

  Ontheffing voor niet-bewoners

  • Naast bewoners van het buitengebied verstrekt de gemeente een vignet aan mensen/bedrijven die dagelijks of frequent het buitengebied bezoeken.
  • Dit geldt bijvoorbeeld voor kinderen of ouders van bewoners, of voor bedrijven die veel in het gebied werken.

  Online vignet buitengebied aanvragen

 • Wat kost het?

  Een vignet is kosteloos.
   

 • Aanvragen / formulier(en)

  Vraagt u deze ontheffing aan voor een bedrijf? Dan moet u een werkgeversverklaring en mogelijk ook een routekaart inleveren. Zorg dat u deze (liefst digitaal) beschikbaar heeft voor u de aanvraag invult.

 • Wat moet ik doen?

  Bewoner?

  De gemeente verstrekt een vignet aan alle bewoners in de gebieden ouder dan 18 jaar. Zij hoeven geen aanvraag te doen.

  Bezoeker of werken in het gebied?

  U kunt een vignet aanvragen met het aanvraagformulier. U vindt deze onder het kopje "Aanvragen/Formulieren".  Hiervoor gelden de volgende criteria:

  • u heeft een belang bij een ontheffing omdat u een duurzame relatie heeft met een bewoner
  • uw reisafstand neemt minimaal 10% toe én de reistijd neemt met minimaal 10% toe. De routeplanner van Google is aangewezen als controlemedium.

  Voor bezoek aan het buitengebied in verband met een hobby of vrije tijdsbesteding verstrekt de gemeente geen vignet.

 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties