Vignet ontheffing buitengebied aanvragen

 • Wat is het?

  • Tijdens de ochtend- en avondspits is autoverkeer zonder bestemming verboden in 5 gebieden in het buitengebied van Zeewolde.
  • Het vignet is vooral bedoeld voor personen die vaak ergens in deze gebieden moeten zijn; dit is een service om aanhouding door / en uitleg aan de politie te voorkomen.
  • Door dit sluipverkeer tegen te gaan hoopt de gemeente de verkeersveiligheid op de polderwegen te vergroten.

  Ontheffing voor bewoners

  • Bewoners ontvangen automatisch een ontheffing.
  • Deze sturen wij ieder jaar op voor eind december.
  • Kijkt u voor een kaartje van de zones onder het kopje "Zie ook".

  Ontheffing voor niet-bewoners

  • De gemeente kan een vignet geven aan mensen/bedrijven die dagelijks of vaak het buitengebied bezoeken.
  • Dit geldt bijvoorbeeld voor kinderen of ouders van bewoners, of voor medewerkers van bedrijven die veel in het gebied werken.

  Online vignet buitengebied aanvragen

 • Wat kost het?

  Een vignet is gratis.

 • Aanvragen / formulier(en)

  Vraagt u deze ontheffing aan voor een bedrijf? Dan moet u een werkgeversverklaring en mogelijk ook een routekaart inleveren. Zorg dat u deze (liefst digitaal) beschikbaar heeft voor u de aanvraag invult.

 • Wat moet ik doen?

  Bewoner?

  De gemeente verstrekt een vignet aan alle bewoners in de gebieden ouder dan 18 jaar. Zij hoeven geen aanvraag te doen.

  Bezoeker of werken in het gebied?

  U kunt een vignet aanvragen met het aanvraagformulier. U vindt deze onder het kopje "Aanvragen/Formulieren".  Hiervoor gelden de volgende criteria:

  • u heeft een belang bij een ontheffing omdat u een duurzame relatie heeft met een bewoner
  • uw reisafstand neemt minimaal 10% toe én de reistijd neemt met minimaal 10% toe. De routeplanner van Google is aangewezen als controlemedium.

  Voor bezoek aan het buitengebied in verband met een hobby of vrije tijdsbesteding verstrekt de gemeente geen vignet.

 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties