Vrijwilligersverzekering

 • Wat is het?

  • Als u vrijwilligerswerk doet, bent u niet altijd goed verzekerd.
  • De gemeente Zeewolde heeft een vrijwilligersverzekering afgesloten.
  • Bent u vrijwilliger? Dan bent u automatisch verzekerd bij deze verzekering.
  • Dit betekent dat u verzekerd bent als u een ongeluk krijgt of als u schade veroorzaakt.

  Secundaire dekking

  • De vrijwilligersverzekering biedt een secundaire dekking.
  • Dit betekent dat iedere verzekering die dekking biedt altijd geldt vóór de VNG vrijwilligersverzekering.
  • Het maakt daarbij niet uit wanneer de verzekering is afgesloten. 
  • Dit geldt voor alle verzekeringen, behalve voor de ongevallenverzekering.

  Vergoeding vanuit de verzekering

  • De gemeente Zeewolde heeft de meest uitgebreide dekking (BasisPluspolis). Zie onder het kopje 'achtergrond' meer informatie.
  • In principe geldt deze dekking voor alle activiteiten die worden georganiseerd of worden uitgeoefend, waarbij een maatschappelijk belang een rol speelt en waar geen financiële vergoeding tegenover staat.
  • De verzekerde bedragen staan op de polisvoorwaarden.

  Sommige risico's zijn niet verzekerd

  • Voor welke kosten en schade organisaties niet verzekerd zijn, wordt verwezen naar de verzekeringsvoorwaarden.
  • In de algemene voorwaarden staat per situatie wat wel en niet verzekerd is.
  • Ook gelden situaties waarin de schadeclaim niet in behandeling wordt genomen, zoals bijvoorbeeld schade door zware neerslag, zware storm of fraude.
  • Eigendom van de organisatie zelf valt niet onder de dekking van VNG vrijwilligersverzekering. Ook schade aan zaken die een organisatie onder opzicht heeft valt niet onder de dekking van deze polis (denk aan gehuurde zaken).

  Het is altijd verstandig om een eigen aansprakelijkheidsverzekering te hebben. De organisatie kan namelijk ook voor andere zaken worden aangesproken, die niet direct te maken hebben met vrijwilligerswerk. 

 • Aanvragen / formulier(en)

 • Hoe werkt het?

  Wie vallen onder de verzekering?

  • Alle vrijwilligers zijn verzekerd ongeacht hun leeftijd.
  • Daarnaast zijn mantelzorgers en maatschappelijke stagiaires ook verzekerd.
  • U bent verzekerd bij eenmalige activiteiten, bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten.
  • Er worden ook geen eisen gesteld aan het aantal uren.

  Extra informatie mantelzorgers

  Mantelzorgers zijn ook verzekerd voor de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers. Hieronder is mede begrepen de extra medische kosten dekking en de acute huishoudelijke hulp. De aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers en de PlusPolis is niet van toepassing voor mantelzorgers.

  Wie valt er niet onder de verzekering?

  • Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers vallen niet onder de verzekering.
  • Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen.
 • Wat moet ik doen?

  Wat moet ik doen bij schade?

  • U vult het schadeformulier in en levert het formulier in bij de gemeente.
  • De gemeente zendt de claim vervolgens door naar de verzekeraar.
  • De gemeente is geen partij in de afhandeling van de schadeclaim.
  • Als het nodig is kan de gemeente de gegevens nagaan bij de verenigingen of organisaties. Op deze wijze is toch te controleren of iemand terecht een claim indient.
  • De schade wordt rechtstreeks door Centraal Beheer met de benadeelde afgewikkeld en de gemeente krijgt vervolgens bericht hoe de claim is afgehandeld.
  • In geval van vragen kan de vrijwilliger contact opnemen met Centraal Beheer.
  • Als er sprake is van een eigen risico, zal dit met de rechtspersoon worden afgewikkeld.
 • Achtergrond

  De gemeente Zeewolde heeft een collectieve verzekering voor vrijwilligers. Deze is van toepassing op iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht voor anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

  Verzekeringspakket

  Het pakket bestaat uit de volgende onderdelen:

  BasisPolis
  - Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers
  - Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers

  PlusPolis
  - Aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
  - Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
  - Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
  - Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers

  De verzekeringspakketten bieden een zeer ruime dekking. Een bijkomend voordeel is dat er geen administratie of registratie van de vrijwilligers nodig is. Dus iedere vrijwilliger, actief in de gemeente of actief voor een organisatie uit de gemeente, bijvoorbeeld de voetbalvader die als begeleider meegaat met een uitwedstrijd van zijn kind, is verzekerd.

 • Documenten/Brochures

 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties