Wabo - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

  • Wat is het?

    Een groot aantal vergunningen, ontheffingen en andere toestemmingen op het gebied van bouwen, wonen, ruimte, monumenten, natuur en milieu is per 1 oktober 2010 - na inwerkingtreding van de Wabo - samengevoegd tot één vergunning: de omgevingsvergunning.

  • Contact

    Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

    Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties