Wegen, straten, fietspaden; melding doen

 • Wat is het?

  • Ziet u een losse stoeptegel, een gat in het asfalt, verzakte rioleringsputjes (kolken), kapot wegmeubilair (zoals banken of verkeersborden) of een te hoge verkeersdrempel?
  • Meld dit bij de gemeente, zodat de schade zo snel mogelijk kan worden hersteld.

  Online defect aan weg of stoep etc. doorgeven

 • Hoe werkt het?

  Naar aanleiding van meldingen van inwoners of inspecties door de gemeente plant de gemeente werkzaamheden voor het wegenonderhoud.

 • Achtergrond

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de hele openbare infrastructuur van de gemeente. Hieronder vallen alle asfalt-, klinker- en onverharde wegen, pleinen, voetpaden en fietspaden, maar ook viaducten, rotondes, speelplaatsen, verkeersborden en -tekens en straatmeubilair zoals zitbanken, prullenbakken en ondergrondse containers.

  Dit geldt niet voor gebieden die nog in aanbouw zijn. Vaak is de projectontwikkelaar verantwoordelijk totdat het gebied aan de gemeente is overgedragen. De gemeente zorgt ervoor dat eventuele opmerkingen/klachten bij de betreffende projectontwikkelaar terechtkomen.

  De gemeente is in het kader van ''duurzaam veilig verkeer" ook verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van verkeersremmende maatregelen, zoals drempels, wegversmallingen e.d. Onderhoud vindt plaats via een planning.

  Met name in het buitengebied van Zeewolde zijn ook wegen waarvoor de provincie Flevoland verantwoordelijk is.

 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties