Let op! Vrijdag 14 juni is het gemeentehuis gesloten! We zijn wel open van 9 tot 10 uur voor aangifte geboorte en overlijden

WOZ-loket

 • Wat is het?

  Naar het online WOZ-loket van de gemeente Zeewolde


  Wet Waardering Onroerende Zaken

  De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit is de WOZ waarde. Deze waarde wordt door verschillende instanties gebruikt voor het opleggen van diverse belastingen:

  • De gemeente gebruikt de waarde voor de onroerende zaakbelastingen en de forensenbelasting
  • Het waterschap gebruikt de waarde voor de waterschapsbelastingen
  • De belastingdienst gebruikt de waarde voor de inkomstenbelasting en de erfbelasting

  De waardebepaling

  • De waardebepaling van alle onroerende zaken in Nederland vindt jaarlijks plaats.
  • Bij de waardebepaling 2017 wordt uitgegaan van het bedrag dat uw onroerende zaak zou kunnen opbrengen op de waardepeildatum 1 januari 2016.

  Waarde van woning hoger door 3D meting

  • In 2016 heeft gemeente Zeewolde de inhoudsmaten en aanwezigheid van bijgebouwen bij vrijstaande woningen opnieuw gemeten via 3D metingen.
  • Voor een aantal woningen is gebleken dat deze objectkenmerken niet juist geregistreerd waren.
  • De objectkenmerken zijn in deze gevallen met ingang van dit belastingjaar gecorrigeerd.
  • Mogelijk is de waarde van uw woning daardoor hoger dan die in het voorgaande jaar.
 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties