Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand

 • Negen gemeenten in midden-Nederland, waaronder de gemeente Zeewolde, hebben gezamenlijk één rekenkamercommissie ingesteld.
 • De commissie is werkzaam in de gemeenten Barneveld, Bunnik, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde.

Wat doet de rekenkamercommissie?

De rekenkamercommissie onderzoekt of het gevoerde beleid van het gemeentebestuur doelmatig, doeltreffend en rechtmatig is. De rekenkamercommissie is onafhankelijk. Zij ondersteunt de gemeenteraad in haar controlerende taak, maar kan zelfstandig, los van de gemeenteraad, besluiten welke onderwerpen zij wil onderzoeken. De gemeenteraad kan zelf ook onderwerp van onderzoek zijn.

Onderwerpen

Onderwerpen worden geselecteerd op basis van o.a. maatschappelijke relevantie en verwachte toegevoegde waarde, maar ook de capaciteit van de rekenkamercommissie speelt bij de selectie een rol. Het onderzoek is in ieder geval gericht op structurele leereffecten.

De rekenkamercommissie inventariseert onderzoeksonderwerpen via de gemeenteraad, maar ook burgers kunnen onderwerpen indienen. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij de ambtelijk secretaris of via de website: www.rkvalleienveluwerand.nl.

Contactgegevens

 • Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
  Ambtelijk secretaris: mevrouw drs. B. Meijboom, mevr. ir. I. Spoor
  P/a Gemeente Barneveld
  Raadhuisplein 2
  Postbus 63
  3770 AB Barneveld
 • E: info@rkvalleienveluwerand.nl
 • T: (0342) 495 830 / 384

Pagina opties