Subsidies en leningen

Subsidie aanvragen of verantwoorden

Verschil jaarlijkse en eenmalige subsidie, formulieren, voorwaarden

Subsidie voor inwonersinitiatieven

Subsidie voor activiteiten in de buurt

Starterslening

Aanvragen, voorwaarden, opbouw lening

Duurzaamheidslening

Aanvragen, voorwaarden, rijkssubsidies

Subsidie voor duurzame energie

Subsidieregelingen voor bijvoorbeeld nieuwe warmtebronnen (zonneboilers, warmtepompen)

Pagina opties