Uittreksels en verklaringen

Uittreksel persoonsgegevens BRP

Schriftelijk bewijs dat u bij de gemeente Zeewolde ingeschreven staat

Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

Schriftelijk bewijs van geboorte, overlijden, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding aanvragen

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Informatie over het aanvragen van een VOG (bewijs van goed gedrag)

Bewijs van in leven zijn

Schriftelijk bewijs dat u in leven bent aanvragen

Attestatie de vita

Internationaal bewijs dat u in leven bent, schriftelijke verklaring

Bewijs Nederlanderschap

Verklaring dat u de Nederlandse nationaliteit hebt

Nederlander worden door naturalisatie

Uitleg naturalisatie, kosten aanvraag, documenten die u nodig hebt

Nederlander worden door optie

Uitleg optie, kosten aanvraag, documenten die u nodig hebt

Geheimhouden persoonsgegevens

Uw gegevens niet aan bepaalde instanties of personen doorgeven

Pagina opties