Vergunningen en toestemming

Bouwen en wonen

Omgevingsvergunning, principeplan, openbare bekendmakingen, erfafscheiding, bomen kappen

Link

Evenementen

Vergunning aanvragen of melding doen voor een evenement, aankondigingsborden, standplaats

Link

Voor ondernemers

Informatie over vergunningen voor ondernemers

Link

Horeca

Informatie over horeca- en drankvergunning, terras plaatsen, alcohol schenken

Collecte

Vergunning aanvragen als u niet in het landelijke collecterooster staat

Vuur stoken

Ontheffing aanvragen voor het stoken van vuur

Pagina opties