Verkeersmaatregelen en werkzaamheden

  • Onderhoud bomen in het gronddepot

    Vrijdag 31 januari en vrijdag 7 februari 2020

    In het najaar van 2019 zijn de bomen langs de wandelpaden in het gronddepot gecontroleerd. Onderzocht is of deze bomen nog veilig zijn. De inspecteur heeft een aantal bomen aangewezen die niet stabiel of veilig meer zijn. Deze bomen moeten dan ook worden verwijderd of gesnoeid. De werkzaamheden voert Landschapsbeheer Flevoland, mogelijk samen met vrijwilligers, op vrijdag 31 januari en vrijdag 7 februari uit.

  • Fietspad Paseo Alexia

    November 2019 tot en met oktober 2021

    De verbouwing bij basisschool Panta Rhei is van start gegaan. Op de eerste verdieping worden vier extra lokalen gebouwd. De bouwplaats is inmiddels ingericht. Daardoor is een deel van het fietspad Paseo Alexia voor langere tijd niet meer beschikbaar.  Na de verbouwing bij de Panta Rhei wordt basisschool Kaleidoscoop uitgebreid. Daarbij wordt gebruik gemaakt van dezelfde bouwplaats. Omleidingen worden aangegeven.

Pagina opties