Horsterweg - Struweel

Van 21 januari t/m 8 maart 2019

Werkzaamheden aan riool. De kruising Horsterweg/Struweel is 7 t/m 22 februari afgesloten voor verkeer. Een omleidingsroute wordt aangegeven. 

  • Bus Connexxion rijdt een aangepaste route tijdens de afsluiting.
  • Bezoekers van Het Baken kunnen tijdens de afsluiting tijdelijk parkeren op het evenemententerrein.

Werkzaamheden

Het riool bij het Kluunpad wordt aangepast omdat de capaciteit van het regenwaterriool al sinds 2005 niet toereikend is. Toentertijd is dit tijdelijk opgelost door het regenwaterriool aan te sluiten op het vuilwaterriool.
Op dit moment is de deklaag van de Horsterweg aan vervanging toe, moet het kruispunt bij het zwembad veiliger gemaakt worden en vraagt de aanleg van de atletiek- en ijsbaan om een betere werking van het rioleringsstelsel. Besloten is om alle noodzakelijke werkzaamheden  te combineren zodat de weg nu √©√©nmalig afgesloten wordt en de overlast beperkt blijft tot twee weken. 

Busomleidingen

  • Voor lijnen 159 en 142 geldt een aangepaste route tijdens de afsluiting.
  • Lijn 159 slaat de Kringloop in het Horsterveld over. Daarvoor in de plaats komt er een extra halte bij de Sportlaan/Overloop.
  • Lijn 142 slaat de haltes Kluunpad, Horsterweg, Fluitekruid en De Verbeelding over. Er worden extra, tijdelijke haltes, gerealiseerd bij het Gildenveld (tegenover de huidige halte) en bij de Kastanjelaan (tegenover de huidige halte bij de begraafplaats).

Pagina opties