Werk en inkomen

Meerinzicht voert de taken rondom werk en inkomen uit. Dit geldt ook over zorg en ondersteuning. Meerinzicht is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.

Werken met een beperking

Werken met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking

Link

Werk zoeken

Hulp bij werk zoeken, jonger dan 27, vrijwilligerswerk

Link

Minimaregelingen

Heeft u een laag inkomen en moeite met rondkomen? U kunt mogelijk een extra bijdrage krijgen

Link

Bijstand, uitkering

Bijstandsuitkering aanvragen

Link

Betaaldagen uitkering

Overzicht van de betaaldagen in 2018

Link

Bijzondere bijstand

Extra bijdrage krijgen voor zorg, sport, cultuur, rechtsbijstand of uw kind of voor uzelf.

Link

Inkomenstoeslag

Extra bijdrage krijgen als u een laag inkomen heeft en geen uitzicht op verbeteringen

Link

Hulp bij gesprek (cliƫntondersteuning)

Informatie over hulp bij gesprek over werk, zorg, wonen of opvoeding 

Link

Organisaties en adressen

Sociale kaart Zeewolde

Inkomensondersteuning voor ondernemers

Kredietverlening en inkomstenondersteuning voor ondernemers die wonen in Flevoland

Pagina opties