WOZ en OZB

WOZ-waarde

Informatie over de Waardering Onroerende Zaak (WOZ)

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Informatie over (het betalen van) de onroerendezaakbelasting (OZB)

Onroerendezaakbelasting(OZB), kopie aanslag

Kopie van de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) aanvragen

Taxatieverslag huis of bedrijf, inzien

Taxatieverslag opvragen

Bezwaar maken, WOZ en OZB

Bezwaar maken tegen de vastgestelde waarde van onroerende zaken (WOZ-waarde) en de OZB

Pagina opties