Commissie bezwaarschriften

 • Een onafhankelijke commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over bezwaarschriften.
 • U kunt een bezwaarschrift indienen:
  • als u een beslissing heeft ontvangen van een gemeentelijk bestuursorgaan (gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders of van de burgemeester).
  • als u een belanghebbende bent bij zo'n beslissing en u bent het niet eens met het besluit.
 • In de commissie bezwaarschriften worden alle bezwaarschriften behandeld. Uitzonderingen zijn bezwaarschriften op het gebied van OZB, rioolrecht en overige gemeentelijke belastingen.

Hoorzitting

 • Als u een bezwaarschrift indient, wordt u in principe altijd gehoord door de commissie.
 • De hoorzittingen vinden twee keer per maand plaats op een dinsdag. De zitting begint om 18.00 uur in het gemeentehuis.
 • Per bezwaarschrift wordt maximaal een half uur uitgetrokken.
 • Van de hoorzitting wordt op verzoek een verslag gemaakt.

Soms wordt er geen hoorzitting gehouden. Dat kan bijvoorbeeld wanneer het bezwaarschrift buiten de termijn van 6 weken is binnengekomen en een hoorzitting niets toevoegt aan het bezwaarschrift.