Commissie bezwaarschriften

 • Een onafhankelijke commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over bezwaarschriften.
 • U kunt een bezwaarschrift indienen:
  • als u een beslissing heeft ontvangen van een gemeentelijk bestuursorgaan (gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders of van de burgemeester).
  • als u een belanghebbende bent bij zo'n beslissing en u bent het niet eens met het besluit.
 • In de commissie bezwaarschriften worden alle bezwaarschriften behandeld. Uitzonderingen zijn bezwaarschriften op het gebied van OZB, rioolrecht en overige gemeentelijke belastingen.

Hoorzitting

 • Als u een bezwaarschrift indient, wordt u in principe altijd gehoord door de commissie.
 • De hoorzittingen vinden twee keer per maand plaats op een dinsdag. De zitting begint om 18.00 uur in het gemeentehuis.
 • Per bezwaarschrift wordt maximaal een half uur uitgetrokken.
 • Van de hoorzitting wordt op verzoek een verslag gemaakt.

Soms wordt er geen hoorzitting gehouden. Dat kan bijvoorbeeld wanneer het bezwaarschrift buiten de termijn van 6 weken is binnengekomen en een hoorzitting niets toevoegt aan het bezwaarschrift.

Hoorzitting dinsdag 25 augustus 2020

De voorzitter van de Bezwaarschriftencommissie maakt bekend dat de commissie op 25 augustus 2020, aanvang 18.00 uur, een hoorzitting houdt in het gemeentehuis van Zeewolde.

De agenda van deze hoorzitting luidt als volgt: 

 • Opening
 • Hoorzitting 18.00 uur:
  Gevoegde behandeling van 2 bezwaarschriften: tegen het opleggen van een last onder dwangsom en tegen de weigering verlenging begunstigingstermijn.
 • Hoorzitting 18.30 uur:
  Bezwaarschrift tegen een omgevingsvergunning.
   

De stukken die betrekking hebben op deze bezwaarschriften, liggen - voor zover zij openbaar zijn - met ingang van 18 augustus t/m 25 augustus 2020 (van 9.00 uur tot 12.30 uur) voor belanghebbenden ter inzage.

Voor inzage van de stukken en voor overige vragen over de agenda vragen wij u contact op te nemen met de secretaris van de commissie, mevrouw P.V. de Lijster. Zij is telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag via het nummer 085-1108125 en per mail via secretariaatbezwaarschriften@zeewolde.nl

Bent u van plan om een hoorzitting bij te wonen, dan is het verstandig om vooraf contact op te nemen met de secretaris, omdat er in verband met de coronacrisis beperkte ruimte is in het gemeentehuis én er na publicatie van de agenda nog wijzigingen in de agenda kunnen optreden.