Inspreken

 • Bij elke raads- of commissievergadering kunt u inspreken over een onderwerp dat die avond op de agenda staat.
 • In de vergaderingen van de gemeenteraad wordt soms alleen een besluit genomen. De discussie over het voorstel heeft namelijk al eerder plaatsgevonden, in de raadscommissie.
 • Het inspreken is daarom het meest zinvol bij een commissievergadering. 
 • De raads- en commissieleden vormen tijdens deze vergadering hun standpunt(en) en gaan daarover in debat.

Aangepaste werkwijze

 • De gemeenteraad vergadert nu digitaal naar aanleiding van de corona-maatregelen.
 • Ook nu is het mogelijk om in te spreken. U kunt digitaal of schriftelijk inspreken.
 • Vragen over deze werkwijze? Mail naar griffie@zeewolde.nl of bel naar 036-5229467. Wij helpen u graag verder.

Online inspreken

Wat heeft u nodig?

 • Een stabiele internetverbinding 
 • Een mobiele telefoon, tablet of laptop met ingebouwde webcam
 • Hangouts Meet (een app op uw telefoon of via de computer)

Stappenplan

 1. Kijk op onze website www.zeewolde.nl/gemeenteraad bij welke vergadering u wilt inspreken.
 2. Meldt u aan bij de griffie via e-mail (griffie@zeewolde.nl) of telefoon (036-5229467). Dit kan tot 24 uur voor de vergadering.
 3. De griffie stuurt u een mail met een link om deel te nemen aan de vergadering via het programma Hangouts Meet. Ongeveer 5 minuten voor de vergadering begint, klikt u op deze link.
 4. U wordt toegevoegd aan de vergadering als ‘publiek’ en hoort via de voorzitter wanneer u het woord kunt nemen.
 5. U krijgt maximaal vijf minuten het woord. Aan het eind van uw bijdrage kunnen commissieleden of raadsleden nog korte en verduidelijkende vragen stellen.

Kunt u niet online inspreken?

 • Stuur dan uw bijdrage uiterlijk 24 uur voor de vergadering per e-mail naar griffie@zeewolde.nl.
 • De griffie zorgt dat uw bijdrage aan de stukken van de vergadering wordt toegevoegd en stuurt uw bijdrage per e-mail naar de raadsleden.