Inspreken

 • Bij elke raads- of commissievergadering kunt u inspreken over een onderwerp dat die avond op de agenda staat.
 • In de vergaderingen van de gemeenteraad wordt soms alleen een besluit genomen. De discussie over het voorstel heeft namelijk al eerder plaatsgevonden, in de raadscommissie.
 • Het inspreken is daarom het meest zinvol bij een commissievergadering. 
 • De raads- en commissieleden vormen tijdens deze vergadering hun standpunt(en) en gaan daarover in debat.

U wilt inspreken

 • U meldt dat bij de raadsgriffie uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering van de commissie of gemeenteraad.
 • Dit kan via telefoonnummer 036-5229467.

Procedure

 • Wij noteren uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren.
 • De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, als dit in het belang is van de orde van de vergadering.
 • Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter kan tevens in bijzondere gevallen afwijken van de maximum lengte van de spreektijd.
 • De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend.
 • Aan het eind van de bijdrage van de spreker kunnen commissieleden nog korte en verduidelijkende vragen stellen.