Besluitenlijst gemeenteraad 20-04-2017

De raad heeft in zijn vergadering op 20 april de volgende besluiten genomen.

De raad heeft :

1. unaniem ingestemd met de begroting van Stichting Openbaar Basisonderwijs Zeewolde. Tevens heeft de raad de begroting van de asielzoekersschool Columbus goedgekeurd.

2. de financiƫle verordening van de gemeente Zeewolde 2017 vastgesteld. Door het vaststellen van de verordening voldoet deze weer aan de wet- en regelgeving vanaf 2017.

3. de Nota Waarderen en afschrijven 2017 tot en met 2020 vastgesteld. De Nota Waarderen en afschrijven geeft de kaders weer van het gemeentelijke beleid op het gebied van waarderen en afschrijven. De huidige nota heeft aanpassing nodig, omdat de wet- en regelgeving op het gebied van waarderen en afschrijven gewijzigd is.

4. ingestemd met het door het college ingestelde hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 26 januari 2016.  Het college heeft dit hoger beroep namens de gemeenteraad ingesteld. Het betreft een zaak tussen de gemeente en de Jachthaven Wolderwijd over het aanwijzen van de Aanloophaven tot een voorziening van algemeen belang.  De fractie van D66 stemde tegen.

De vergaderingen van de raad zijn live te volgen in beeld en met geluid, zie hiervoor https://channel.royalcast.com/gemeentezeewolde

De volgende raadsvergadering is op donderdag 1 juni 2017 in de raadzaal van het gemeentehuis.