Commissies

  • Aan het begin van deze nieuwe raadsperiode zijn de onderstaande commissies nog niet bemand. 
  • De raadscommissies bereiden de besluitvorming van de gemeenteraad voor.
  • In de vergaderingen van de commissies vindt dan ook het inhoudelijke debat plaats.
  • De raadscommissies worden gevormd door gemeenteraadsleden en ook fractieleden die geen raadslid zijn, kunnen commissielid zijn.
  • Naast raadscommissies zijn er ook nog werkgroepen en een auditcommissie die de gemeenteraad ondersteunen.

Bestuur en Middelen

Naar de commissieleden

Link

Besluitenlijsten commissies

Naar de besluitenlijsten van de commissies

Link

Werkgroep Participatie en Digitalisering

Naar de leden van de werkgroep

Link

Onderwijs en Welzijn

Naar de commissieleden

Link

Auditcommissie

Informatie over de auditcommissie

Link

Rekenkamercommissie

Informatie over de Rekenkamercommissie

Link

Ruimte en Wonen

Naar de commissieleden

Link

Werkgroep Sociaal Domein

Naar de leden van de werkgroep

Link