De Raad op Straat

De Gemeenteraad van Zeewolde wil de inwoners meer bij de politiek betrekken. Daarom gaat de Gemeenteraad onder de noemer ‘De Raad op Straat’ de wijken in. De primeur ging op 12 april 2017 naar Horsterveld.  Op 23 oktober 2017 heeft de gemeenteraad met 30 bewoners van de Polderwijk gesproken.

U treft hier het sfeerverslag aan van deze avond. 

Met de Raad op Straat komt de gemeenteraad naar de bewoners toe.

De gemeenteraad van Zeewolde gaat nu evalueren of zij verder gaat met de Raad op Straat in 2018! 

Wilt u meer weten of heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de griffie van de gemeenteraad, tel. 036-5229467 of via griffie@zeewolde.nl