De Raad op Straat

De Gemeenteraad van Zeewolde wil de inwoners meer bij de politiek betrekken. Daarom gaat de Gemeenteraad onder de noemer ‘De Raad op Straat’ de wijken in. De primeur ging op 12 april naar Horsterveld.  Op 23 oktober zijn alle bewoners van de Polderwijk uitgenodigd om aan de luister- en inspraakavond van de Gemeenteraad deel te nemen.

Datum: 23 oktober 2017
Locatie: basisschool Panta Rhei, Gedempte Gracht 11
Tijd: 20.00 uur - 22.00 uur

Meld u hier aan!

Om de inwoners nog meer bij de politiek te betrekken gaat de raad nu ook zélf naar de inwoners toe. Zodoende krijgen inwoners de mogelijkheid om los van de commissie- of raadsagenda en in een speeddate-achtige setting hun mening te geven over zaken die voor hen belangrijk zijn of om problemen aan de kaak te stellen, maar ook om oplossingen aan te dragen. Er zijn slechts drie criteria waaraan de inbreng van de inwoners moet voldoen; het moet gaan over de verbondenheid, de leefbaarheid of de veiligheid in de wijk.

Op de avond kunt u in groepjes praten met de aanwezige raadsleden.  Misschien dat u meteen een reactie krijgt, maar misschien is er meer tijd nodig om informatie te verzamelen.  Alle ideeën en suggesties worden verzameld. Of ze ook echt opgepakt kunnen gaan worden zal later blijken. Burgemeester Gerrit Jan Gorter sluit de avond af, waarna er onder het genot van een drankje nog met elkaar kan worden nagepraat.

Met de Raad op Straat komt de gemeenteraad naar ú toe.

De gemeenteraad van Zeewolde nodigt u van harte uit om bij deze tweede Raad op straat aanwezig te zijn! Voor meer informatie of bij vragen kunt u contact opnemen met de griffie van de gemeenteraad, tel. 036-5229467 of via griffie@zeewolde.nl