Leden gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en bepaalt wat er gebeurt in de gemeente. De raad vormt samen met het college van B&W het bestuur van gemeente Zeewolde.

De gemeenteraad van Zeewolde heeft 19 leden verdeeld over 8 partijen. De leden van de raad worden iedere 4 jaar direct door de bevolking gekozen. De laatste verkiezingen waren op 21 maart 2018.

De raad bepaalt hoe onze gemeente op hoofdlijnen moet worden bestuurd. En ook hoeveel geld waarvoor beschikbaar is. Zo geeft de raad de lijnen aan waarbinnen het college van burgemeester en wethouders het beleid voorbereidt en uitvoert. Later controleert de gemeenteraad of het college het ook heeft gedaan zoals de raad dat heeft bedoeld.

Burgemeester Gorter is voorzitter van de raad. De raad wordt ondersteund door de griffier mevrouw Van Heezik.

Hieronder staan per partij de raadsleden vermeld met als eerste de fractievoorzitter.