Raadsinformatie

De raadsinformatie bestaat uit schriftelijke vragen, lijst met aangenomen en nog openstaande moties en een lijst met toezeggingen.

Schriftelijke vragen

Raadsleden hebben het recht om schriftelijke vragen te stellen aan het college. De ingediende vragen treft u hier aan.

link

Aangenomen moties

Naar de lijst aangenomen en openstaande moties

naar aangenomen moties

Toezeggingen

Hier treft u de toezeggingen aan die het college aan de raad heeft gedaan.

toezeggingen