Iets melden aan de gemeente

  • Verlichting in uw straat kapot? Zwerfvuil? Losse tegels in de stoep? Een omgewaaide boom?
  • Andere meldingen of tips over uw buurt? Meld het ons direct online.
  • Meestal lossen we uw melding of vraag binnen 5 werkdagen op.
  • Gaat het om een grote klus die meer werk vraagt of een ingewikkelde vraag, dan laten we u dat weten.
  • Heeft u een klacht over een medewerker, afdeling of bestuurder? Daarover kunt u een klacht indienen.
In en om uw huis Uw melding doorgeven