Informatie opvragen via Wob en Who

  • Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn.
  • U heeft bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en de besluiten van de gemeente.
  • De gemeente informeert haar inwoners hierover via persberichten, huis-aan-huisbladen of de website.
  • Dit staat in de Wet hergebruik van overheidsinformatie en Wet openbaarheid van bestuur.
  • U kunt een Who-verzoek of een Wob-verzoek indienen.