Bouwen aan een Maatschappelijk Centrum Zeewolde

Bouwen aan een Maatschappelijk Centrum Zeewolde

Als gemeente hebben we, samen met onze partners, de ambitie om te bouwen aan een Maatschappelijk Centrum Zeewolde (MCZ). Een laagdrempelige plek, waar een lokaal team van professionals onze inwoners ondersteunt bij allerlei vragen. Een plek waar je binnen kunt lopen en je direct wordt geholpen door de juiste organisatie.

Voor de ambitie om te komen tot een Maatschappelijk Centrum zijn er de afgelopen tijd drie scenario’s onderzocht. Het college heeft haar voorkeur uitgesproken voor het scenario waar het Maatschappelijk Centrum Zeewolde gerealiseerd gaat worden binnen de Open Haven. Naast de hulp en ondersteuning in het gebouw, kunnen ook de kerkdiensten door blijven gaan.

Achtergrond

De huidige welzijnslocatie ‘De Meermin’ is nodig aan renovatie toe en heeft voor het aanbieden van activiteiten, meer ruimte nodig. Daarom werd de afgelopen jaren gezocht naar een nieuwe locatie. Ook werd renovatie van het huidige gebouw onderzocht. Naast de noodzaak van een nieuwe locatie voor de welzijnsactiviteiten, ligt er ook de nota Sociaal Domein.

Nota Sociaal Domein

De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde hebben gezamenlijk een nota voor het sociaal domein geschreven en vastgesteld. Daarin streven we naar een samenleving waarin mensen kunnen zorgen voor elkaar én voor zichzelf, vanuit het idee dat iedereen mee kan doen én we elkaar helpen. Een concrete uitwerking is het organiseren van een plek waar inwoners binnen kunnen lopen met vragen op sociaal maatschappelijk gebied. Een lokaal team zorgt ervoor dat vragen worden opgepakt of beantwoord door de juiste organisatie. Het gaat om een brede toegang waarachter veel organisaties zitten die met elkaar samenwerken. Bekijk ook de animatie over de nota.

Animatie

Drie scenario’s

Om te komen tot de brede toegang zijn er de afgelopen tijd drie scenario’s onderzocht.

1. Renovatie van de Meermin

Het huidige gebouw ‘De Meermin’ te renoveren en uit te breiden. In het gebouw is er beperkt ruimte voor uitbreiding van activiteiten in de toekomst. Een aanvullend scenario maakt het mogelijk verder uit te breiden.

2. Open Haven

De Open Haven kopen door de gemeente en het vormen van een Maatschappelijk Centrum Zeewolde in het gebouw. Dit in combinatie met de kerkelijke activiteiten en diensten.

3. De Meermin en Open Haven

De Meermin te behouden en te renoveren. Daarnaast zullen, aanvullend, extra ruimtes gehuurd moeten gaan worden o.a. binnen KC Open Haven.

De voorkeur van het college gaat dus naar scenario twee. De Open Haven is centraal in het centrum van Zeewolde en goed bereikbaar. De samenwerking met de Open Haven biedt kansen op het gebied van maatschappelijke zorg,  facilitaire zaken, programmering en activiteiten. Het herbestemmen van Open Haven is verder een duurzame oplossing die past binnen de ambities van de gemeente.

Planning

In mei 2024 neemt de gemeenteraad een besluit over een verder uit te werken scenario. Dan worden de plannen verder uitgewerkt. Inwoners worden betrokken bij de inrichting en programmering van het centrum.