Op weg naar minder restafval

Gemeente Zeewolde vraagt alle inwoners via een enquête om mee te denken over het inzamelen van afval. Hoe zorgen we ervoor dat het afval beter gescheiden wordt? Bent u inwoner van Zeewolde en heeft u daar ideeën over? Laat uw mening dan weten en doe mee aan de enquête via de website www.startvragenlijst.nl/afval Om te zorgen dat iedereen in Zeewolde met de enquête mee kan doen verspreidt de gemeente een ansichtkaart via Zeewolde Actueel.

Leden van het burgerpanel ontvangen van I&O Research een uitnodiging om deze enquête in te vullen.

Hoe ervaart u het scheiden van afval?

Als gemeente willen we graag weten hoe u het scheiden van afval ervaart en wat er voor nodig is om uw afval nog beter te scheiden. De online vragenlijst geeft u de kans om hierover mee te denken. Het invullen duurt 5 minuten en onder de deelnemers verloten we 10 cadeaukaarten ter waarde van 20 euro.

Meer grondstoffen en materialen hergebruiken

De gemeente wil de hoeveelheid restafval verminderen, zodat meer grondstoffen en materialen opnieuw gebruikt kunnen worden. In 2019 is Zeewolde begonnen met ‘omgekeerd inzamelen’ om het scheiden van afval makkelijker te maken en te zorgen voor minder restafval. Hierdoor verminderde het restafval van 172 kg. naar 140 kg. per huishouden. Het afval wordt in Zeewolde door HVC opgehaald in opdracht van de gemeente Zeewolde. De meeste inwoners hebben aparte bakken voor papier, groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en plastic, blik en drinkpakken (PBD). Het restafval brengen inwoners die in de dorpskern wonen naar de ondergrondse container.