Raadsgriffier Liesbeth van Heezik krijgt erepenning Zeewolde

Na bijna 8 jaar gaat raadsgriffier Liesbeth van Heezik gemeente Zeewolde verlaten. Zij gaat werken als senior bestuursadviseur voor de Hoogheemraadschap Noorderkwartier. Liesbeth van Heezik wordt opgevolgd door Balth de Winter. Hij wordt tijdens de raadsvergadering benoemd als interim griffier.

Erepenning gemeente Zeewolde

Tijdens de gemeenteraadsverkiezing op 19 januari 2023 krijgt Liesbeth van Heezik uit handen van burgemeester Gerrit Jan Gorter de erepenning van de gemeente Zeewolde als blijk van erkenning en waardering voor de werkzaamheden die zij gedurende 8 jaar als griffier heeft verricht voor de gemeente Zeewolde.

In de erepenning staat de volgende tekst gegraveerd: "betrokken, oprecht, onafhankelijk RAAD-gever".