Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Verslag van de Raad op Straat

Verslag van de Raad op Straat

RSS

De gemeenteraad van Zeewolde is in april van dit jaar gestart met het organiseren van bijeenkomsten in de wijken van Zeewolde. De gemeenteraad wil graag meer met inwoners in gesprek raken buiten het gemeentehuis in ongedwongen sfeer. Zo hoopt de gemeenteraad de inwoners meer bij de politiek te betrekken. Dit heet ‘De Raad op Straat’. De primeur ging op 12 april naar Horsterveld. Alle bewoners van Horsterveld zijn uitgenodigd om hun ideeën voor de wijk bij de gemeenteraad onder de aandacht te brengen. Daarbij waren wel enkele criteria door de raad geformuleerd: het moet gaan om ideeën of wensen die te maken hebben met verbondenheid, de leefbaarheid of de veiligheid in de wijk.

Op de bijeenkomst in basisschool Het Kofschip kwamen zo’n 40 bewoners af. Hieronder een overzicht van de onderwerpen die besproken zijn. 

Onderwerp Actie gemeenteraad
Op het punt van veiligheid is het gegaan over overlast van jongeren bij de flat aan het Koraal en hangplekken bij Toermalijn en omgeving het Kofschip en Bodyplan.  Er hebben al verschillende gesprekken plaatsgevonden tussen gemeente, politie en betrokkenen over de overlast bij het Koraal. Gekeken wordt of er ook een gesprek kan komen met de overlastgevers.

Onderwerpen op het gebied van leefbaarheid en verbondenheid:

 • AED in de wijk
 • Wachttijden voor een beperkte doorstroom bij huurwoningen
 • Aanrijtijden van de ambulance en een ambulancepost in het dorp
 • Beter openbaar vervoer in het weekend

De gemeenteraad deelt de zorgen van de bewoners.

 • Zo heeft de raad vorig jaar een motie (een oproep) aangenomen om te komen tot een 24 uurs toegankelijk netwerk aan AED’s. 
 • Na de zomer zal een raadsbijeenkomst worden georganiseerd met betrokkenen over de kernvoorraad aan sociale huurwoningen.
 • De raad ijvert voor een ambulancepost in het dorp. In de laatste raadsvergadering is daar wederom richting GGD op aangedrongen. 
 • De wens voor een frequentere busverbinding  is enkele maanden geleden besproken met de Commissaris van de Koning van Flevoland. 

Onderwerpen op het gebied van beheer openbare ruimte en verkeer zoals:

 • Groenonderhoud
 • Meer oversteekplaatsen en voorrangsregels rotondes
 • Afval(containers), prullenbakken,  looproutes naar containers, openingstijden afvalbrengstation
 • Behoefte aan elektrische laadpalen
 • Hondenuitlaatgebieden

De raad heeft de voorstellen aan het college van burgemeester en wethouders doorgegeven,
met de vraag om waar mogelijk de ingebrachte wensen en ideeën mee te nemen bij reguliere werkzaamheden of bij beheerplannen die worden gemaakt, zoals het dit jaar vast te stellen uitvoeringsprogramma duurzaamheid.

De raad heeft van de bijeenkomst een evaluatieverslag gemaakt. Dit verslag vindt u op de website van de gemeenteraad bij de raadsvergadering van 29 juni 2017, agendapunt 13.  

De leden van de gemeenteraad vonden het een geslaagde avond en waarderen de hoge opkomst, de goede gesprekken en bedanken de aanwezigen van harte voor de inbreng. Vanwege onwennigheid met deze nieuwe manier van het gesprek aan gaan, heeft het lang geduurd voordat een inhoudelijk reactie op de inbreng is geformuleerd. De gemeenteraad biedt hiervoor zijn verontschuldigingen aan.

Op 23 oktober 2017 wordt de Raad op Straat herhaald, dan gaat de raad naar de Polderwijk. De gemeenteraad zal na de 2e Raad op Straat het proces en de werkwijze evalueren en kijken of de bijeenkomsten aan de verwachtingen voldoen. Vragen of suggesties? Laat het weten aan de griffie van de gemeenteraad via griffie@zeewolde.nl

Bijeenkomst Raad op Straat Horsterveld

Contact

Iets melden of vragen

Openingstijden     
 

Bezoekadres

Gemeente Zeewolde
Raadhuisplein 1
3891 ER  Zeewolde

E-mail: info@zeewolde.nl

Telefoon: 036-522 9 522

 Naar boven