Home > Inwoners > Bestemmingsplan, inzien

Bestemmingsplan, inzien

 • Wat is het?

  In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond in een bepaald gebied en van de gebouwen die daarop staan. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor wonen, industrie of landbouw. De gemeenteraad bepaalt wat er in het bestemmingsplan staat.

  Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebied is? Dan kunt u de bestemmingsplannen bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl of bij de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  • De meeste bestemmingsplannen zijn digitaal in te zien.
  • U kunt bestemmingsplannen natuurlijk ook inzien bij de balie van het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens de openingstijden.
  • Het kan handig zijn om hiervoor een afspraak te maken, zodat de juiste medewerker(s) aanwezig zijn, en de juiste stukken beschikbaar zijn. Neemt u hiervoor contact op met het Publiekscentrum.

  Bij de Servicebalie op het gemeentehuis en op deze website worden ook (voor)ontwerpbestemmingsplannen, vastgestelde bestemmingsplannen en (ontwerp)besluiten ter inzage gelegd. Dit wordt altijd aangekondigd in Zeewolde Actueel en op deze website.

 • Tips

  Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • één of meerdere verbeeldingen of plankaarten
  • regels over de bebouwing en het gebruik
  • een toelichting

  Ook de provincie en het rijk kunnen bestemmingsplannen opstellen. Deze worden dan inpassingsplannen genoemd. Deze plannen kunt u ook bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl.

 • Handige links

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Contact

Iets melden of vragen

Openingstijden     
 

Bezoekadres

Gemeente Zeewolde
Raadhuisplein 1
3891 ER  Zeewolde

E-mail: info@zeewolde.nl

Telefoon: 036-522 9 522

 Naar boven