Home > Inwoners > Bezwaar maken

Bezwaar maken

 • Wat is het?

  Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet gekregen. Of uw buren hebben een vergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. Of u bent het niet eens met een belastingaanslag van de gemeente.

  Vaak kunt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit. De gemeente moet dan opnieuw beslissen. Bent u het ook niet eens met dit tweede besluit? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter.

  Online bezwaar indienen - met DigiD

  Kwijtschelding? Administratief beroep

  • Bij besluiten over kwijtschelding kunt u administratief beroep indienen. Deze procedure is anders dan hier beschreven.
  • Kijk voor meer informatie onder het kopje "Handige links".

  Bezwaar tegen WOZ of OZB

  • Kijk voor meer informatie onder het kopje "Handige links"
 • Aanvragen / formulier(en)

  • Voor de digitale ondertekening van uw bezwaarschrift heeft u uw DigiD nodig.
  • Dit geldt ook voor een bezwaarschrift namens een bedrijf, gemeente Zeewolde werkt nog niet met e-Herkenning.
 • Wat moet ik doen?

  Hoe kunt u  bezwaar maken of een zienswijze indienen

  Online

  • U kunt met een e-formulier online een bezwaarschrift indienen.
  • Uw DigiD is dan uw officiĆ«le ondertekening.

  Het online formulier is niet bedoeld voor het indienen van een bezwaar tegen uw WOZ-beschikking en/of aanslagen gemeentelijke belastingen. Dit gaat op een andere manier, kijk voor meer informatie onder het kopje " Handige links - Bezwaar maken, WOZ en OZB".

  Schriftelijk

  • U stuurt een brief.

  Zet in uw bezwaar de volgende informatie:

  • uw naam en adres
  • de datum van uw bezwaar
  • om welk besluit het gaat
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening
 • Achtergrond

  De gemeente beslist binnen 6 weken op uw bezwaar. Heeft de gemeente een bezwaarschriftencommissie? Dan beslist zij binnen 12 weken. De gemeente kan deze termijn in bepaalde situaties verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.

  Beroep indienen

  Heeft de gemeente uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter. In het besluit van de gemeente staat of dit kan. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

 • Handige links

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Contact

Iets melden of vragen

Openingstijden     
 

Bezoekadres

Gemeente Zeewolde
Raadhuisplein 1
3891 ER  Zeewolde

E-mail: info@zeewolde.nl

Telefoon: 036-522 9 522

 Naar boven