Home > Inwoners > Exploitatievergunning, horecabedrijf

Exploitatievergunning, horecabedrijf

 • Wat is het?

  In de Drank- en Horecawet is bepaald dat ondernemers van een horecagelegenheid in het bezit moeten zijn van een drank- en horecavergunning als in de horecagelegenheid alcoholische dranken worden geschonken die ter plekke kunnen worden gedronken.

  Voordat aan u een vergunning verleend wordt, controleert de gemeente of uw inrichting en de vermelde personen op de aanvraag voldoen aan alle eisen die in de Drank- en Horecawet worden gesteld.

  De aanvraag voor vergunning geldt met name voor horecabedrijven, kantines, of bedrijfsrestaurants en slijterijen.

  Bij overtreding van de wet kan de gemeente de vergunning intrekken of kan de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) als toezichthouder een boete opleggen.

  U moet in het kader van de Drank- en Horecawet een drank- en horecavergunning aanvragen als:

  • U een horecagelegenheid wilt starten of overnemen.
  • De in de bestaande vergunning vermelde leidinggevende of ondernemer wijzigt.
  • De inrichting (bouwtechnisch) wijzigt.
  • De ondernemingsvorm of de persoon van de ondernemer wijzigt (als u bijvoorbeeld van een eenmanszaak naar een BV gaat).

  Vrijstelling

  Het is niet toegestaan een horecabedrijf te exploiteren zonder vergunning, maar de burgemeester kan hiervan vrijstelling verlenen in de volgende situaties:

  Bestaande horecabedrijven

  •  als zich in de voorafgaande 6 maanden in het horecabedrijf geen incidenten hebben voorgedaan die gepaard gingen met geweld, overlast op straat en drugs

  Nieuwe horecabedrijven

  • als er geen strijd is met het bestemmingsplan
  • als de woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf of de openbare orde niet nadelig wordt beïnvloed
  • en: als er geen strijd is met de weigeringsgronden van de algemene plaatselijke verordening: openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid en bescherming van het milieu (artikel 1:8) van de APV 2010)

  De vrijstelling wordt ingetrokken als zich een incident heeft voorgedaan dat gepaard ging met geweld, overlast op straat of drugs.

 • Aanvragen / formulier(en)

 • Wat heb ik nodig?

  • Ingevuld aanvraagformulier
  • Uw geldige identiteitsbewijs
 • Wat kost het?

  • Horeca-exploitatievergunning: € 114,90 

  (tarief 2017)

 • Handige links

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Contact

Iets melden of vragen

Openingstijden     
 

Bezoekadres

Gemeente Zeewolde
Raadhuisplein 1
3891 ER  Zeewolde

E-mail: info@zeewolde.nl

Telefoon: 036-522 9 522

 Naar boven