Home > Inwoners > Forensenbelasting

Forensenbelasting

 • Wat is het?

  Wat is Forensenbelasting?

  U betaalt mee aan voorzieningen in de gemeente waar u voordeel van hebt. Dit kan als u een tweede woning of stacaravan in deze gemeente hebt, terwijl u ingeschreven staat in een andere gemeente. U betaalt dan forensenbelasting aan de gemeente.

  Kunt u meer dan 90 dagen per jaar in deze woning of stacaravan zijn? Dan kan de gemeente u een aanslag forensenbelasting sturen.

  De gemeente Zeewolde heft de forensenbelasting achteraf (dus in 2016 over het jaar 2015).

 • Aanvragen / formulier(en)

 • Wat moet ik doen?

  U betaalt de forensenbelasting.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

  Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

 • Wat kost het?

  Tarieven 2017

  Bij een vastgestelde WOZ waarde:

  • niet meer dan € 125.000: € 310
  • meer dan € 125.000 maar niet meer dan € 150.000: € 386
  • meer dan € 150.000 maar niet meer dan € 175.000: € 469
  • meer dan € 175.000 maar niet meer dan € 200.000: € 556
  • meer dan € 200.000 maar niet meer dan € 225.000: € 641
  • meer dan € 225.000 maar niet meer dan € 275.000: € 739
  • meer dan € 275.000 maar niet meer dan € 325.000: € 844
  • meer dan € 325.000 maar niet meer dan € 375.000: € 953
  • meer dan € 375.000: € 1070
  • wanneer er geen WOZ-waarde is of wordt vastgesteld, zoals bijvoorbeeld voor stacaravans: €329

  Tarieven 2016

  Bij een vastgestelde WOZ waarde:

  • niet meer dan € 125.000: € 306
  • meer dan € 125.000 maar niet meer dan € 150.000: € 381
  • meer dan € 150.000 maar niet meer dan € 175.000: € 462
  • meer dan € 175.000 maar niet meer dan € 200.000: € 548
  • meer dan € 200.000 maar niet meer dan € 225.000: € 632
  • meer dan € 225.000 maar niet meer dan € 275.000: € 729
  • meer dan € 275.000 maar niet meer dan € 325.000: € 832
  • meer dan € 325.000 maar niet meer dan € 375.000: € 940
  • meer dan € 375.000: € 1054
  • wanneer er geen WOZ-waarde is of wordt vastgesteld, zoals bijvoorbeeld voor stacaravans: €325

 • Achtergrond

  Het begrip 'woning"

  • Het begrip woning moet overigens ruim worden uitgelegd.
  • Een gemeubileerde woning kan bijvoorbeeld zijn een (recreatie-) woning, stacaravan of woonboot.
  • Het gaat om een woonruimte die enigszins geschikt is om voor menselijke bewoning te dienen, dit hoeft niet in alle jaargetijden het geval te zijn. Bijvoorbeeld een stacaravan die gedurende het zomerseizoen gebruikt kan worden, valt hier ook onder.

  Wie is de belastingplichtige?

  • Alleen natuurlijke personen, dus niet verenigingen of bedrijven etc., kunnen bij deze heffing worden betrokken. Er wordt één persoon aangewezen, dat kan de eigenaar zijn, maar ook de huurder of de gebruiker.
  • Bij gemengd gebruik, bijvoorbeeld een mengeling van eigen gebruik, verhuur aan derden, leegstand, een verbouwing e.d. in één belastingjaar, wordt de eigenaar/hoofdgebruiker geacht de woning beschikbaar te hebben gedurende de periode dat de woning niet is verhuurd.
  • Naast de forensenbelasting kan ook voor dezelfde woning, andere soorten belastingen en heffingen zoals de OZB, riool- of afvalstoffenheffing opgelegd worden.
 • Handige links

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Contact

Iets melden of vragen

Openingstijden     
 

Bezoekadres

Gemeente Zeewolde
Raadhuisplein 1
3891 ER  Zeewolde

E-mail: info@zeewolde.nl

Telefoon: 036-522 9 522

 Naar boven