Home > Inwoners > Geluidsnormen, afwijking melden

Geluidsnormen, afwijking melden

 • Wat is het?

  Een horecabedrijf mag maximaal 12 keer per jaar afwijken van de geluidsnormen (Activiteitenbesluit artikel 2.21 en APV artikel 4:3).

  Collectieve festiviteiten

  Het College van B & W heeft collectieve festiviteiten aangewezen waarbij het toegestaan is om de geluidsnormen te overschrijden. Dit zijn voor 2016 t/m 2020:  

  • Koningsdag 27 april
  • Nacht van Zeewolde
  • Zeewolde bij de Pinken
  • Bevrijdingsdag
  • Oud- en Nieuw

  Voor bovenstaande festiviteiten is het daarom niet nodig een meldingsformulier in te vullen.

  Afwijking melden

  • De Melding Overschrijden geluidsnormen geldt alleen (de naam zegt het al) voor het overschrijden van de geluidsnormen.
  • U kunt hierbij denken aan het geven van een personeelsfeest of een achtergrondmuziekje op een terras.
  • Onder het kopje 'Aanvragen / formulier(en)' staat het aanvraagformulier.
 • Aanvragen / formulier(en)

 • Wat moet ik doen?

  De Melding Overschrijden geluidsnormen geldt alleen (de naam zegt het al) voor het overschrijden van de geluidsnormen. U kunt hierbij denken aan het geven van een personeelsfeest of een achtergrondmuziekje op een terras.

  Als u meer doet dan dat, is er een evenementenvergunning noodzakelijk. Die moet 8 – 14 weken van tevoren worden aangevraagd. De termijn van indiening is afhankelijk van de grootte van het evenement.

  U hebt een evenementenvergunning nodig in de volgende situaties:

  • U plaatst een extra tap buiten.
  • U plaatst extra stoelen en tafels buiten uw terras omdat u meer mensen verwacht.
  • U laat een artiest of dj buiten optreden zodat er meer toeloop buiten het horecabedrijf ontstaat. De doorloop van het publiek wordt belemmerd. In dit geval zullen er ook beveiligers ingehuurd moeten worden om het publiek bij een calamiteit te begeleiden.

  De geluidsnormen

  De geluidsnormen zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit en de APV zijn:

  • Het equivalente geluidsniveau Laeq veroorzaakt door de inrichting, bedraagt niet meer dan 70dB(A), gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter.
  • De geluidswaarde is inclusief onversterkte muziek en  exclusief 10 dB(A) toeslag vanweg muziekcorrectie. Tevens wordt de bedrijfsduurcorrectie buiten beschouwing gelaten.
  • Tijdens de collectieve festiviteiten moet het ten gehore brengen van extra muziek hoger dan de geluidsnorm uiterlijk om 24.00 uur te worden beëindigd.
 • Hoe werkt het?

  De volgende voorschriften zijn van toepassing:

  • 2 weken van tevoren melden bij het Publiekscentrum gemeente Zeewolde
  • de geluidsnormen mogen met niet meer 10 dB(A) worden overschreden
  • uiterlijk tot 24.00 uur.  
 • Handige links

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Contact

Iets melden of vragen

Openingstijden     
 

Bezoekadres

Gemeente Zeewolde
Raadhuisplein 1
3891 ER  Zeewolde

E-mail: info@zeewolde.nl

Telefoon: 036-522 9 522

 Naar boven