Home > Inwoners > Klacht indienen

Klacht indienen

 • Wat is het?

  Melding, klacht of bezwaar?

  Een melding, een bezwaar of een klacht: binnen de overheid maken we onderscheid in deze begrippen. We zetten het voor u op een rijtje:

  Melding 

  • Heeft u een melding of klacht die bijvoorbeeld te maken heeft met afval, bomen, bladeren, openbaar groen, geluidsoverlast, wegen of stoepen, straatverlichting, strooien, verkeersborden etc.?
  • Gebruikt u dan het contactformulier of neem contact op met ons Publiekscentrum.

  Contactformulier

  Bezwaar tegen een besluit

  • Als u het niet eens bent met een beslissing van het gemeentebestuur, kunt u bezwaar maken.
  • Dit kan door een bezwaarschrift te sturen aan het orgaan dat de beslissing genomen heeft (het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of de burgemeester).

  Klacht over medewerker of bestuurder

  Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen.

  U kunt een klacht indienen over:

  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op vragen

  Klacht indienen

  Onder het klachtenreglement vallen:

  • klachten over ambtenaren
  • klachten over het gemeentebestuur (burgemeester, wethouders, raadsleden)
 • Wat moet ik doen?

  • een klacht wordt in principe binnen 6 weken na ontvangst beantwoord
  • een mondelinge of telefonische klacht wordt altijd onmiddellijk aangehoord en opgenomen. 'Een andere keer terugbellen' is niet aan de orde. U kunt een klacht ook digitaal indienen met het e-formulier. U heeft daarvoor uw DigiD nodig.
  • een klacht over een medewerker wordt in principe opgenomen en behandeld door de leidinggevende van die medewerker. Die zorgt voor beantwoording en oplossing van de klacht waarbij het natuurlijk belangrijk is dat soortgelijke klachten in de toekomst voorkomen worden.
  • de klachtenco√∂rdinator van de gemeente bewaakt de termijnen waarbinnen klachten moeten zijn afgehandeld.

  Heeft u vragen over al ingediende of eventueel nog in te dienen klachten? Neemt u dan contact op met de klachtencoördinator van de gemeente Zeewolde, dhr. J. Aniba, via telefoonnummer 036-5229522 (plaatsvervangend klachtencoördinator is mw. M. Strootman)

 • Achtergrond

  De gemeente handelt een klacht meestal binnen 6 weken af.

 • Tips

  De gemeente Zeewolde is aangesloten bij de Nationale Ombudsman. Dat betekent dat burgers die om één of andere manier niet tevreden zijn met de interne klachtbehandeling van de gemeente Zeewolde, de Nationale ombudsman kunnen inschakelen.

  Voor informatie over het indienen van een klacht bij de Nationale Ombudsman kunt u gratis bellen met 0800-3355555.

 • Handige links

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Contact

Iets melden of vragen

Openingstijden     
 

Bezoekadres

Gemeente Zeewolde
Raadhuisplein 1
3891 ER  Zeewolde

E-mail: info@zeewolde.nl

Telefoon: 036-522 9 522

 Naar boven