Home > Inwoners > Milieu, omgevingsvergunning of melding

Milieu, omgevingsvergunning of melding

 • Wat is het?

  Als ondernemer moet u zich houden aan milieuregels. Voor bepaalde activiteiten die het milieu belasten moet u een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen.

  Start u een nieuw bedrijf of wijzigt u een bestaand bedrijf of breidt u deze uit? Dan kunt u via Omgevingsloket online een vergunningcheck doen. U ziet dan of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

  Of u een omgevingsvergunning nodig heeft kunt u uitvinden via het Omgevingsloket Online.

  In veel gevallen is (ook) een melding voldoende. Hiervoor kunt u terecht bij de Activiteitenbesluit Internetmodule.

  Contact en advies

  Milieuwetgeving zit ingewikkeld in elkaar. Daarom adviseren wij u om altijd contact op te nemen met de deskundigen van de gemeente Zeewolde of de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek.

 • Wat moet ik doen?

  Bekijk eerst of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Dit hangt ervan af in welke categorie uw bedrijf valt. Dit doet u via Omgevingsloket online met eHerkenning. U kunt de aanvraag of melding alleen online doen.

  Ook via Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM) kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

  Vergunning aanvragen

  Vul het aanvraagformulier volledig in. Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. De gemeente stuurt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag.

  Bij een ingewikkelde aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom.

  U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

  Melding doen

  Doe de melding minimaal 4 weken voordat u uw activiteiten begint. De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van uw melding. Deze ontvangstbevestiging houdt niet automatisch in dat u aan alle eisen hebt voldaan. De gemeente bekijkt of de melding compleet is en vraagt u soms om aanvullende gegevens.

 • Hoe werkt het?

  Milieuregels waar u zich aan moet houden gaan onder andere over het volgende:

  • verwerken van afval
  • geluidsniveau van uw bedrijf
  • gebruik van energie
  • vervuiling van water, bodem en lucht
 • Achtergrond

  Aanvraag vergunning (gewone aanvraag)

  Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken verlengd worden. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

  Aanvraag vergunning (ingewikkelde aanvraag)

  Binnen 26 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken verlengd worden.

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

  Melding

  4 weken na uw melding kunt u uw activiteiten beginnen.

  Het Activiteitenbesluit

  Het Activiteitenbesluit heeft een serie besluiten over specifieke inrichtingen vervangen. Zo zijn het Besluit jachthavens, het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer en het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen hierin opgenomen. Het Activiteitenbesluit heet officieel: Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.

 • Tips

  Vooroverleg

  Wilt u voorkomen dat de gemeente uw aanvraag niet in behandeling neemt of u een vergunning weigert? Dan is het belangrijk om goed met de gemeente over uw plannen te overleggen. Deze belangrijke fase in de procedure heet het vooroverleg. Neemt u daarom bij uw bedrijfsplannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.

 • Handige links

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Contact

Iets melden of vragen

Openingstijden     
 

Bezoekadres

Gemeente Zeewolde
Raadhuisplein 1
3891 ER  Zeewolde

E-mail: info@zeewolde.nl

Telefoon: 036-522 9 522

 Naar boven