Home > Inwoners > Onroerendezaakbelasting (OZB)

Onroerendezaakbelasting (OZB)

 • Wat is het?

  U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak. Bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.

  U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

  Betalen via automatische incasso

  • De OZB kunt u via automatische incasso betalen in 10 termijnen.
  • U moet zich daarvoor wel tijdig aanmelden.
  • Automatische incasso in termijnen geldt niet voor bedrijven
 • Wat moet ik doen?

  U betaalt de OZB.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

  Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

  U kunt ook digitaal bezwaar indienen. Kijk voor alle informatie onder het kopje "Handige links".

 • Wat kost het?

  De OZB tarieven worden vastgesteld naar een percentage van de vastgestelde WOZ-waarde van het pand.

  Tarieven 2017

  Situatie Percentage
  eigenaar woning (% van de gehele som) 0,1197 %
  eigenaar niet-woning (% van de gehele som) 0,1585 %
  gebruiker niet-woning (% van de gehele som) 0,1261 %
 • Hoe werkt het?

  De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari de woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij de verkoop verrekent de notaris dit met de koper.

 • Handige links

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Contact

Iets melden of vragen

Openingstijden     
 

Bezoekadres

Gemeente Zeewolde
Raadhuisplein 1
3891 ER  Zeewolde

E-mail: info@zeewolde.nl

Telefoon: 036-522 9 522

 Naar boven