Home > Inwoners > Uitrit of inrit aanleggen

Uitrit of inrit aanleggen

 • Wat is het?

  • Een uitrit of een inrit is een aansluiting vanuit een perceel op de openbare weg.
  • Als u een uitrit wilt laten maken of aanpassen meldt u dit aan de gemeente.
  • U vraagt hiermee toestemming van het college van Burgemeester en Wethouders voor het maken of veranderen van een uitweg op wegen of paden die voor het openbaar verkeer openstaan.
  • Het college kan de uitweg dus weigeren.
  • Als de uitweg is toegestaan en op gemeentelijk grondgebied ligt zal deze na instemming van de melder door de gemeente worden aangelegd. De melder betaalt de aanlegkosten. 

  Online toestemming uitrit/inrit aanvragen

 • Aanvragen / formulier(en)

 • Wat moet ik doen?

  • Als u een uitweg wilt laten maken of aanpassen meldt u dit aan de gemeente. Bij deze melding is op een schets met maatvoering aangegeven waar de uitweg moet worden gemaakt of hoe deze moet worden aangepast.
  • De gemeente beoordeelt of het bestemmingsplan het aanleggen van een uitweg toestaat. Als een watergang (bijvoorbeeld een sloot) moet worden gekruist, zal de gemeente bij het waterschap nagaan of en onder welke voorwaarden dit mogelijk is.
  • Als blijkt dat de uitweg mag worden gemaakt, toetst de gemeente de melding op basis van artikel 2:12 van de APV. (kijk voor de volledige randvoorwaarden onder het kopje "Handige links")
  • De melder krijgt binnen 4 weken na de datum van ontvangst van de melding een reactie op de melding.
  • Als er toestemming wordt gegeven voor de gevraagde uitweg, ontvangt de melder van de gemeente een offerte voor het maken of veranderen van de uitweg. Wij streven ernaar een offerte binnen 6 weken na aanvraag bij de melder te bezorgen.
  • Nadat de gemeente het in de offerte aangegeven bedrag heeft ontvangen van de melder, zal de gemeente de aannemer opdracht geven de uitweg aan te leggen. De uitweg zal vervolgens binnen 30 werkbare werkdagen (maandag tot en met vrijdag excl. feestdagen en dagen dat het weer het uitvoeren van het werk niet toelaat) worden gemaakt of veranderd.

  Nieuwbouwplannen

  • De procedure is nagenoeg gelijk als hierboven beschreven.
  • In de grondprijs voor nieuwbouwpanden is één standaard uitweg (zie paragraaf 5) opgenomen.
  • Als men niet meer dan dat aanvraagt, hoeft de aanleg van de uitweg niet apart verrekend te worden. Er wordt dan dus geen offerte toegestuurd.
 • Wat heb ik nodig?

  • foto van de bestaande situatie
  • schets van de gewenste situatie
 • Wat kost het?

  • De aanlegkosten van een uitweg/inrit kunnen variëren en zijn in principe voor de aanvrager.
  • Bij nieuwbouw (woningen en industrie) worden deze kosten in de grondprijs opgenomen.
 • Handige links

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Contact

Iets melden of vragen

Openingstijden     
 

Bezoekadres

Gemeente Zeewolde
Raadhuisplein 1
3891 ER  Zeewolde

E-mail: info@zeewolde.nl

Telefoon: 036-522 9 522

 Naar boven