Home > Inwoners > Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

 • Wat is het?

  • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag.
  • Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken.
  • Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie, screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.

  VOG aanvragen

  • In de meeste gevallen krijgt u het aanvraagformulier voor een VOG van uw (toekomstige) werkgever of vrijwilligersorganisatie.
  • Uw (toekomstige) werkgever of vrijwilligersorganisatie vult het deel in 'invullen door organisatie'.
  • U komt met het formulier naar het Publiekscentrum van het gemeentehuis, als u in Zeewolde woont. U betaalt dan meteen de kosten.

 • Aanvragen / formulier(en)

  LET  OP: oude VOG formulieren zijn niet meer geldig. Zorg dat u altijd de laatste versie downloadt via onderstaande link.

 • Wat moet ik doen?

  VOG zelf aanvragen

  U kunt een VOG op verschillende manieren aanvragen bij Justis. Soms krijgt u het formulier al van uw toekomstige werkgever. Er is ook een Engelstalig aanvraagformulier VOG beschikbaar.

  • Vul de gegevens in.
  • Onderteken het formulier.
  • Lever het formulier in bij de gemeente waar u woont. U betaalt dan meteen de kosten. Voor een VOG-aanvraag via de gemeente betaalt u € 41,35.
  • U krijgt daarna van Justis bericht over uw aanvraag.

  VOG online aanvragen

  Een organisatie die u om een VOG vraagt, kan dit ook online doen. U hoeft dan niet bij de gemeente langs te gaan. De online -aanvraag is goedkoper dan de aanvraag via de gemeente. De organisatie bereidt de aanvraag voor. Daarna doorloopt u de volgende stappen:

  • U krijgt een e-mail met een link naar een webapplicatie.
  • Log in met uw DigiD.
  • Vul uw gegevens in en betaal direct via iDEAL. Als uw (toekomstige) werkgever de VOG online voor u aanvraagt, betaalt u € 33,85.
  • U krijgt daarna van Justis bericht over uw aanvraag.

  VOG aanvragen door een gemachtigde

  Iemand anders mag de VOG ook voor u aanvragen. U moet deze persoon dan wel machtigen. Geef in een machtigingsbrief aan wie u machtigt om de VOG voor u aan te vragen.

  VOG aanvragen voor een bedrijf, vereniging of stichting

  Een vertegenwoordiger van de rechtspersoon dient de aanvraag VOG Rechtspersonen (RP) in. Dit is iemand die bevoegd is op grond van de statuten of een verleende machtiging. De procedure is als volgt:

  • U kunt het Aanvraagformulier VOG RP downloaden bij Justis.
  • Vul alle gegevens in over de organisatie en de natuurlijke personen die daarin belangrijke posities hebben.
  • Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten op naar Justis.
  • Betaal het bedrag voor het behandelen van de aanvraag. Op het formulier staat het rekeningnummer.
  • U krijgt daarna van Justis bericht over uw aanvraag.
 • Wat heb ik nodig?

  • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
  • alle documenten die u moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier
  • een geldig identiteitsbewijs (of een kopie hiervan als u een Aanvraag VOG RP indient)

  Dient u de aanvraag online in? Dan hebt u ook het volgende nodig:

  • e-mailadres
  • DigiD
  • uw gegevens om te internetbankieren

  Machtiging

  Hebt u iemand schriftelijk gemachtigd om de VOG namens u aan te vragen? Dan heeft deze persoon de volgende documenten nodig:

  • het ingevulde aanvraagformulier met alle gevraagde documenten
  • een machtigingsbrief
  • kopie van uw identiteitsbewijs
  • het identiteitsbewijs van de gemachtigde

  Emigratie, visum of buitenlandse werkvergunning

  Gaat u emigreren of vraagt u een visum of buitenlandse werkvergunning aan? Zorg dan voor een officieel document van de ambassade, het consulaat of de werkgever. In dit document moeten alle gegevens staan die op het aanvraagformulier worden gevraagd.

 • Wat kost het?

  • € 41,35

  Dit is een vergoeding voor de kosten die gemeenten en COVOG maken. U betaalt het bedrag bij inlevering van het aanvraagformulier. 

  (Tarief 2017)

 • Hoe werkt het?

  Een VOG is verplicht voor onderwijzers, taxichauffeurs en personen die werken in de gastouderopvang. In andere gevallen kunt u een VOG nodig hebben voor:

  • het krijgen van een baan;
  • vrijwilligerswerk;
  • een visumaanvraag;
  • bepaalde registraties (lidmaatschap/inschrijvingen).

  Soms hebt u een VOG nodig als u in het buitenland woont en daar bent ingeschreven.

  Een bedrijf, stichting of vereniging kan een VOG voor rechtspersonen aanvragen. Bent u zzp'er en hebt u een VOG nodig? Dan vraagt u geen VOG RP aan, maar een VOG voor natuurlijke personen.

  Justis behandelt alle aanvragen voor een VOG. Zij onderzoekt of u strafbare feiten hebt gepleegd. Zo nee, dan krijgt u de VOG. Is dit wel het geval? Dan bekijkt Justis of deze feiten relevant zijn voor het doel waarvoor u de VOG aanvraagt.

 • Achtergrond

  • VOG Natuurlijke personen: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.
  • VOG Rechtspersonen: binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.
  • VOG gastouderopvang: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.
 • Tips

  Bedrijven die zijn aangesloten op eHerkenning kunnen het online aanvraagproces voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor een (nieuwe) medewerker digitaal regelen.

  Meer informatie over de VOG vindt u op de website van Justis.

  Gratis VOG voor vrijwilligers

  Vanaf 1 januari 2015 kan een grotere groep vrijwilligers, als hun vrijwilligersorganisatie aan bepaalde voorwaarden voldoet, aanspraak maken op een gratis VOG. Meer informatie hierover vindt u op de website van Justis, de screeningsautoriteit van de overheid.

  Afwijzing aanvraag VOG

  Komt u niet in aanmerking voor een VOG? Dan stuurt Justis u een 'voornemen tot afwijzen'. Hierin staat waarom uw aanvraag is afgewezen. U kunt hierop reageren door een brief te sturen. Leg in de brief uit waarom u de VOG wel moet krijgen. Krijgt u daarna een definitieve afwijzing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen dit besluit.

 • Handige links

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Contact

Iets melden of vragen

Openingstijden     
 

Bezoekadres

Gemeente Zeewolde
Raadhuisplein 1
3891 ER  Zeewolde

E-mail: info@zeewolde.nl

Telefoon: 036-522 9 522

 Naar boven