Home > Inwoners > Vervoersvoorziening (Wmo)

Vervoersvoorziening (Wmo)

 • Wat is het?

  • Wanneer u vanwege een beperking moeilijkheden heeft bij het zelfstandig functioneren, kan de gemeente u hulp aanbieden.
  • Vanzelfsprekend zoekt u eerst zelf in uw omgeving of iemand u kan helpen.
  • Lukt dit niet? Het Wmo-loket van de gemeente kan u helpen bij het zoeken naar een geschikte oplossing.
  • We bespreken samen met u  waarmee u het meeste bent geholpen. Dat kan bijvoorbeeld het gebruik van de Regiotaxi zijn of een scootmobiel.  Maar misschien bent al geholpen met een maatje dat samen met u de boodschappen doet.

  Online meldformulier Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

  Online meldformulier Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

  Privacy

  Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

 • Aanvragen / formulier(en)

 • Wat moet ik doen?

  U kunt met uw vraag terecht bij de Wmo-medewerkers van de gemeente. Zeewolde en Harderwijk werken hierbij samen.

  Meldformulier

  U kunt uw vraag bij ons melden via het Meldformulier Wmo.

  • Met het meldformulier dient u nog geen aanvraag in.
  • De gemeente neemt na ontvangst van uw melding binnen 3 weken contact met u op.

  Telefoon

  Het Wmo-loket is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 036 - 522 9 522. U belt met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  • maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur
 • Wat heb ik nodig?

  Voor het invullen van het meldingsformulier heeft uw uw Burgerservicenummer nodig. U vindt het nummer onder andere

  • voorin uw paspoort
  • op de aangifteformulieren van de belastingdienst
  • op uw identiteitskaart
  • op uw rijbewijs
 • Wat kost het?

  Eigen bijdrage

  Als u een individuele Wmo-voorziening krijgt, dan moet u in veel gevallen een deel zelf betalen.

  Tarieven Regiotaxi (2016)

  Vol tarief (OV) - op tijden dat de gewone lijndienst-bus niet rijdt

  • opstaptarief € 3,70
  • per zone (max. 5 zones) € 1,10
  • per zone (meer dan 5 zones)* € 6,50

  Tarief 's avonds na 19 uur en in het weekend

  • opstaptarief € 3,70
  • per zone (max. 5 zones) € 0,30
  • per zone (meer dan 5 zones)* € 6,50

  Tarief met Wmo-vervoerspas (2013)

  • opstaptarief € 0,65
  • per zone (max. 5 zones) € 0,65
  • per zone (meer dan 5 zones)* Vervoer door Valys

  * Uitzondering hierop vormen de trajecten Zeewolde - Almere en Lelystad - Enkhuizen. Beide trajecten worden geheel gesubsidieerd als u in- of uitstapt bij respectievelijk het NS-station Almere Centrum en het NS-station Enkhuizen.

 • Hoe werkt het?

  • Via het meldformulier meldt u zich bij de gemeente wanneer u hulp zoekt bij de gemeente.
  • Uw melding komt binnen bij het Wmo-loket.
  • Een Wmo klantmanager neemt contact met u op.

  Wat gebeurt er met uw melding?

  1. De Wmo klantmanager bekijkt in een gesprek uw situatie. Samen gaat u kijken of u binnen uw eigen netwerk hulp kan krijgen of welke voorzieningen het beste passen bij uw situatie. U kunt altijd een vriend of familielid vragen of hij/zij u wilt ondersteunen bij dit gesprek. U kunt ook voor onafhankelijk cliënt advies contact opnemen met MEE.
  2. Na afloop van het gesprek besluit de Wmo klantmanager met u of er officieel een aanvraag wordt ingediend.
  3. Als u officieel een aanvraag indient, stelt de Wmo klantmanager een plan op met alle afspraken die in het eerste gesprek zijn gemaakt. Dit plan heet het Ondersteuningsplan. Hierin wordt het volgende beschreven: een samenvatting van het gesprek, uw probleem, oplossingen voor uw probleem, en wat u wilt bereiken.
  4. U ontvangt het plan en u kunt het nalezen of de afspraken kloppen.
  5. Als u het niet eens bent met het plan heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken. U schrijft een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent. Een onafhankelijk advies commissie behandelt uw bezwaar.
 • Handige links

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Contact

Iets melden of vragen

Openingstijden     
 

Bezoekadres

Gemeente Zeewolde
Raadhuisplein 1
3891 ER  Zeewolde

E-mail: info@zeewolde.nl

Telefoon: 036-522 9 522

 Naar boven