Home > Inwoners > Zienswijze indienen

Zienswijze indienen

 • Wat is het?

  • Een zienswijze is een reactie die een belanghebbende (een natuurlijke of rechtspersoon) aan het bevoegd gezag (in dit geval de gemeente Zeewolde) kan sturen als reactie op een ontwerpbesluit.
  • Het kan bijvoorbeeld gaan om een ontwerp bouwvergunning, een ontwerp bestemmingsplan of een ontwerp milieuvergunning (ontwerpbeschikking Wet Milieubeheer).
  • Zienswijzen kunnen worden ingediend tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Over het algemeen is hier een periode voor 6 weken voor.
  • Het bevoegd gezag houdt eventueel rekening met ingediende zienswijzen.
  • Vervolgens neemt het bevoegd gezag een besluit.
  • Als een indiener van een zienswijze vindt dat het bevoegd gezag zijn visie niet of onvoldoende heeft meegewogen bij het nemen van het besluit, dan kan hij bezwaar maken en/of in beroep gaan.
  • Let op: een zienswijze die te laat wordt ingediend wordt niet-ontvankelijk verklaard, en niet betrokken bij de besluitvorming.

  Online zienswijze indienen - DigiD nodig

 • Wat moet ik doen?

  Hoe kunt u  een zienswijze indienen?

  • U kunt met een e-formulier online een zienswijze indienen. 
  • Uw DigiD is dan uw officiĆ«le ondertekening. Natuurlijk kunt u ook gewoon een brief sturen.
 • Handige links

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Contact

Iets melden of vragen

Openingstijden     
 

Bezoekadres

Gemeente Zeewolde
Raadhuisplein 1
3891 ER  Zeewolde

E-mail: info@zeewolde.nl

Telefoon: 036-522 9 522

 Naar boven