Kadernota en programmabegroting

  • De gemeente geeft inzage in haar financiële zaken met de kadernota of programmabegroting. Hierin beschrijven we alle inkomsten en uitgaven.
  • De jaarlijkse inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht en bedragen ruim €34 miljoen.
  • De kadernota of programmabegroting wordt elk jaar opnieuw gemaakt en rond november aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.
  • Bij elk afzonderlijk onderdeel in deze begroting gaan we in op nieuw beleid en stellen we voor welke belastingmaatregelen nodig zijn.
  • De vastgestelde programmabegroting gaat ook naar de provincie Flevoland.

De kadernota heeft twee doelen:

  1. De gemeenteraad kan hiermee de financiële kaders aangeven waarbinnen het college de programmabegroting moet opstellen;
  2. Het geeft duidelijkheid over de belangrijkste inhoudelijke kaders waarbinnen het college de programmabegroting moet opstellen. 

Documenten