Natuur en groen

Een groene buurt

Fotograaf: Max Wolters

Samen met uw buurtgenoten zorgen voor meer groen in uw woonomgeving? De gemeente helpt u graag op weg. Er zijn diverse bewonersinitiatieven voor de natuur in de wijk, zoals de Kwetterwei en Groen in de wijk.
Heeft u samen met uw buren ook ideeën om uw buurt groener te maken? Neem dan contact op met onze beleidsmedewerker duurzaamheid via 036 5229522.  

Kwetterwei

 • De Kwetterwei is een buurtinitiatief van bewoners van de Vlaamse Gaai en omliggende straten.
 • De gemeente zorgt voor het maaien en snoeien en het bijhouden van bankjes en speelvoorzieningen.
 • De bewoners zelf zorgen voor de extra’s zoals het aanleggen van kruidentuintjes, een visplek of extra speelvoorzieningen.
 • Een aantal bewoners verbouwt groente, kruiden en/of bloemen in de bermen.

Groen in de wijk

 • Bewonersinitiatief rondom de Grote Beer in het Horsterveld.
 • Bewoners doen mee aan Operatie Steenbreek.
 • Bewoners helpen mee om het zwerfafval in de wijk op te ruimen.

Operatie Steenbreek

 • De gemeente Zeewolde doet mee aan Operatie Steenbreek.
 • Operatie Steenbreek is een landelijk samenwerkingsverband tussen kenniscentra, overheid, bedrijfsleven en de burgers.
 • Doordat veel tuinen bestraat zijn vermindert de doorlaatbaarheid. Het water kan dan niet meer in de bodem zakken.
 • Uit onderzoeken blijkt dat het welbevinden van mens, dier en natuur gevaar loopt door het toenemen van verharding in de tuinen.
 • Met Operatie Steenbreek willen we inwoners van Zeewolde enthousiast maken om hun tuin gaan vergroenen.

De voordelen van meer groen in de tuin

 • Door meer groen in tuinen aan te brengen en minder bestrating, kan regenwater beter afgevoerd worden. De tuin blijft koeler en het dorp warmt minder snel op. 
 • De waterhuishouding verbetert en is er meer voedsel voor insecten, vogels en kleine zoogdieren.
 • Iedereen kan meedoen aan Operatie Steenbreek. 

De achtergronden

 • Operatie Steenbreek is een initiatief van de landelijke stichting Operatie Steenbreek.
 • In Zeewolde wordt het initiatief ondersteund door:
  • De gemeente Zeewolde
  • Woonpalet
  • Waterschap Zuiderzeeland
  • Landschapsbeheer Flevoland 
  • GildenGroen
  • IVN Zeewolde
  • bewonersgroepen van de Kwetterwei en Groen in de Wijk

Door samenwerking willen deze partijen met de inwoners toewerken naar een klimaatbestendig en gezonder Zeewolde.

Meer weten over Operatie Steenbreek? Neem dan contact met ons op via info@zeewolde.nl.

Speelterreinen

Klauterwoud

 • De ingang van het Klauterwoud is naast de MMM-boerderij aan de Gelderseweg, op het voormalig gronddepot.
 • Het Klauterwoud is een speelterrein met allerlei natuurlijke speeltoestellen. 

Zevensprong

 • De Zevensprong vindt u in het Horsterwold. Het speelterrein ligt achter de werkschuur van Staatsbosbeheer aan de Groenewoudseweg.
 • De Zevensprong is elke dag open. Voor jonge kinderen is er een speciale kabouterroute.

Op de website van Speelbos De Zevensprong leest u alles over activiteiten in en rond het De Zevensprong.

Help mee in de natuur

Vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan het onderhoud van de natuur zijn hard nodig. Staatsbosbeheer, IVN, Natuurmonumenten en Landschapsbeheer Flevoland zijn regelmatig op zoek naar vrijwilligers die een handje mee willen helpen. 

Natuurorganisaties in Zeewolde