Nieuwe politieke partij registreren

 • Een politieke partij die onder een bepaalde naam wil deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen moet zich laten registreren.
 • Deze naam komt boven de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan.
 • 20 december 2021 is de laatste dag voor de registratie.
 • Het centraal stembureau beoordeelt uw registratieverzoek zo snel mogelijk.
 • Is uw partij al geregistreerd voor de verkiezingen van de Tweede Kamer of de Provinciale Staten? U hoeft uw politieke partij niet opnieuw te registreren.
 • Heeft u als plaatselijke partij voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een geldige kandidatenlijst ingeleverd? Dan hoeft de registratie niet opnieuw.

Nodig voor registratie

 • Voor de registratie gebruikt u het formulier Verzoek tot registratie van een aanduiding.
 • De statuten (vastgelegd in een notariële akte)
 • Een gewaarmerkt bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • Een bewijs van betaling (model G 1-3) van de waarborgsom van € 112,50
 • Een verklaring van de politieke partij waaruit blijkt wie als gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde is aangewezen.

Een bevoegd bestuurder levert het registratieverzoek in bij de balie van het Publiekscentrum. Wie bevoegd is dat staat in de statuten en het gewaarmerkte bewijs van inschrijving van de Kamer van Koophandel.

Waarborgsom betalen

 • U betaalt een waarborgsom van € 112,50.
 • De waarborgsom kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de gemeente: NL21 BNGH 0285 0195 38 t.n.v. gemeente Zeewolde onder vermelding van; waarborgsom registratie en de naam van de registreren aanduiding.
 • Het is niet mogelijk om de waarborgsom contant te betalen.
 • U kunt de waarborgsom tot uiterlijk 20 december 2021 betalen.