Aanbesteding peuteropvang+ binnen Zeewolde

De gemeente Zeewolde start een aanbestedingsprocedure om peuteropvang met extra begeleiding (peuteropvang+) in de gemeente te behouden. 

Peuteropvang+ is speciale kinderopvang voor kinderen tussen 2 en 5 jaar oud. Binnen de bestaande groepen kunnen deze kinderen niet tot een optimale ontwikkeling komen. Dit kan zijn omdat er te veel kinderen in de groep zitten om zich veilig te voelen of omdat zij meer individuele en specifieke aandacht nodig hebben die in een grotere groep niet geboden kan worden. Bij de Peuteropvang+ kan elk kind zich op eigen tempo, op sociaal-emotioneel, cognitief, taal-spraak en motorisch gebied, ontwikkelen. Op De Tuimelaar in Zeewolde biedt Stichting GO! Kinderopvang deze vorm van opvang, aan maximaal acht kinderen.

Waarom een aanbesteding

Doorgaan met het huidige aanbod is wettelijk niet mogelijk, omdat Stichting GO! Kinderopvang niet mee heeft gedaan met een vorige aanbesteding. Daarom zijn wij op zoek gegaan naar mogelijkheden en hebben meerdere opties onderzocht. We willen graag peuteropvang+ binnen onze gemeente behouden en starten daarom een nieuwe aanbestedingsprocedure. 

Wat nu?

De voorbereidingen voor de aanbesteding zijn gestart. Tot die tijd blijft De Tuimelaar open en is de opvang dus gewoon beschikbaar.

Ouders van kinderen die op De Tuimelaar naar de peuteropvang+ gaan, zijn persoonlijk geïnformeerd over de nieuwe aanbesteding. Meer informatie over de aanbestedingsprocedure is, zodra het proces start, te vinden op www.tenderned.nl.

Wethouder Erik van de Beld "We vinden het belangrijk dat er in Zeewolde peuteropvang+ beschikbaar is voor kinderen die dat nodig hebben. Met deze nieuwe aanbestedingsprocedure hopen we dat ook in de toekomst deze voorziening blijft bestaan binnen onze gemeente.”