Gemeentelijke belastingen 2024

Als inwoner, eigenaar of ondernemer van de gemeente Zeewolde ontvangt u eind februari een aanslag gemeentelijke belastingen van Meerinzicht. Deze organisatie regelt de belastingzaken voor onze gemeente.

Lees meer over gemeentelijke belastingen

Geen korting meer op de afvalstoffenheffing

Met de afvalstoffenheffing betaalt u voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U betaalt hiervoor een vast bedrag per jaar. Vorig jaar betaalde u € 100 minder vanwege een eenmalige korting. Deze korting is er niet meer in 2024.

Geen papieren aanslag meer

Heeft u zich aangemeld op www.mijnoverheid.nl? Dan krijgt u vanaf nu geen aanslag meer op papier. Als u zich nog niet voor deze digitale dienstverlening heeft aangemeld, dan kunt u dit alsnog doen via www.mijnoverheid.nl. Vul daar het juiste e-mailadres in, én vergeet niet aan te vinken dat u de post digitaal wilt ontvangen.

Bekijk meer informatie over uw aanslag

U kunt uw aanslag(en) en eventuele taxatieverslag(en) bekijken op www.meerinzicht/belastingbalie. U logt hier in met uw DigiD. Als bedrijf of maatschappelijke instelling kunt u inloggen met e-herkenning of met een combinatie van uw subject- en aanslagnummer op uw aanslag.

Uw WOZ-waarde is zorgvuldig bepaald

Elk jaar maakt de gemeente de WOZ-waarde van uw woning bekend. Hiervan ontvangt u een beschikking. De WOZ-waarde voor 2024 is bepaald naar het waardepeil van 1 januari 2023. Dit gebeurt door te vergelijken met woningen die rond die datum zijn verkocht. De WOZ-waarde woningen zijn openbaar en in te zien via: www.wozwaardeloket.nl.

In het afgelopen jaar is de WOZ-waarde voor de gemeente Zeewolde gemiddeld met 7,3% gestegen. Overigens gaat het hier om een gemiddelde, de stijging van uw woning kan hiervan afwijken. Daarbij zijn wel verschillen per marktsegment, wijk en type woning. Met de waarde op uw WOZ-beschikking wordt de aanslag onroerendezaakbelastingen berekend. Ook het waterschap en de belastingdienst maken hier gebruik van.

Op www.meerinzicht.nl/belastingbalie en op MijnOverheid.nl kunt u uw taxatieverslag inzien. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Wij hebben de WOZ-waarde zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld. Heeft u twijfels over de WOZ-waarde van uw woning of vindt u de WOZ-waarde te hoog is,  op de website www.meerinzicht.nl/belastingen leest u wat u kunt doen.