Op weg naar minder restafval

We vragen alle inwoners via een vragenlijst mee te denken over afvalinzameling. Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat het afval beter gescheiden wordt. Bent u inwoner van Zeewolde en heeft u daar ideeën over? Geef uw mening en vul de vragenlijst in!
Het invullen duurt 5 minuten en onder de deelnemers verloten we 10 cadeaukaarten van € 20.

Bent u lid van ons burgerpanel? Dan ontvangt u een uitnodiging van I&O Research om de vragenlijst in te vullen.

Start de vragenlijst

Meer grondstoffen en materialen hergebruiken

We willen de hoeveelheid restafval kleiner maken, zodat meer grondstoffen en materialen opnieuw gebruikt worden. In 2019 is Zeewolde begonnen met ‘omgekeerd inzamelen’ om afvalscheiding makkelijker te maken en te zorgen voor minder restafval. Hierdoor verminderde het restafval van 172 kg naar 140 kg per huishouden. Het afval wordt in Zeewolde door HVC opgehaald. De meeste inwoners hebben aparte bakken voor papier, groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en plastic, blik en drinkpakken (PBD). Inwoners in de dorpskern brengen hun restafval naar de ondergrondse container.